Studia II stopnia

Program bieżący

kierunek: Filologia angielska, magisterskie studia stacjonarne 

 

kierunek: European Joint Master's Programme in English and American Studies

specjalizacja: literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

specjalizacja: językoznawstwo angielskie

 

kierunek:  Przekład literacki (specjalizacja: literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie; specjalizacja: przekładoznawstwo)

  • Informacje na temat przekładu literackiego (od roku ak.2019/20)
  • Informacje dla słuchaczy pierwszego roku przekładu literackiego
  • Informacje dla słuchaczy drugiego roku przekładu literackiego
  • Sylabusy zajęć z przekładu literackiego

 

Zasady zaliczania lektoratów języka nowożytnego na studiach II stopnia.

Studenci realizują 120 godzin lektoratu w ciągu 2 lat. W przypadku kontynuacji języka zaliczonego na studiach I stopnia należy zrealizować lektorat na wyższym poziomie lub wybrać lektorat z innego języka na dowolnym poziomie. Lektorat kończy się egzaminem na II roku studiów.

kierunek: Filologia angielska z językiem niemieckim, magisterskie studia stacjonarne 

 

Uwaga: wszelkie kwestie dotyczące opcji wyjaśniają opiekunowie lat/specjalizacji.

 

Tutaj zapoznać sie można z efektami kształcenia na specjalności: filologia angielska, studia II stopnia

 

Zainteresowani specjalnością "przekład literacki" prowadzoną w IFA we współpracy z Wydziałem Polonistyki UJ mogą znaleźć więcej informcji tutaj.

 

Zainteresowani zdobyciem kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela:

Zapraszamy studentów studiów magisterskich wszystkich specjalizacji, pragnących zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół do kontynuacji uczestnictwa w programie kształcenia pedagogicznego w ramach zajęć opcyjnych przewidzianych programem studiów w IFA. Warunkiem przystąpienia do tego programu jest ukończenie kursu kształcenia pedagogicznego na poziomie studiów licencjackich.

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Studium Pedagogicznego UJ oraz pracowników IFA UJ. Dla studenta dokonującego wpisu na specjalizację nauczycielską, wszystkie zajęcia przewidziane programem kształcenia pedagogicznego będą obowiązujące. Zapisy na specjalizację nauczycielską dla studentów studiów drugiego stopnia I roku filologii angielskiej oraz filologii angielskiej z językiem niemieckim na studiach stacjonarnych II stopnia potrwają do końca pierwszego tygodnia roku akademickiego.

Zapisów można dokonywać w sekretariacie IFA lub poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: barbara.cukier@uj.edu.pl . Więcej Informacji można zasięgnąć u koordynatora specjalizacji nauczycielskiej w IFA dr. Marcina Klebana pod adresem: marcin.kleban@uj.edu.pl


Pełny program modułu dostępny jest tutaj

 

Archiwum

Studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne  do roku ak. 2018/19

 

 

Uwaga: w programie wszystkich specjalizacji i specjalności należy dodatkowo uwzglednić Szkolenie BHP, I semestr, ćwiczenia 4 godz. zal punkty ECTS 0