Koła Naukowe przy IFA

Koło Naukowe Anglistów (KNA)

Strona na Facebooku: https://www.facebook.com/anglisci.uj/

E-mail: kn.anglistow@uj.edu.pl

Deklaracja członkowska

Statut Koła Naukowego Anglistów

Nr ewidencyjny RKN UJ: KN046

Zarząd Koła w roku ak. 2010/21

  • Przewodniczący - Agelika Wójciak  (angelika.wojciak@student.uj.edu.pl)
  • Zastępca - Barbara Meilak (barbara.meilak@student.uj.edu.pl)
  • Sekretarz - Joanna Jarosz (joannajarosz@student.uj.edu.pl)
  • Skarbnik - Aleksandra Baranowska (aleksandra.anna.baranowska@student.uj.edu.pl)
  • Opiekunowie Koła - dr Michał Choiński (michal.choinski@uj.edu.pl), prof. Robert Kusek (robert.kusek@uj.edu.pl)

Aktywne Sekcje:

Sekcja Staroangielska (Old English Student Society)
przewodnicząca: Krystyna Strzebońska-Cichorz
oessociety@gmail.com
https://www.facebook.com/oess.uj/
Spotkania w każdy wtorek o 19.30 na platformie MS Teams.

Sekcja Teatralna (The IFA Theatre)
przewodnicząca: Angelika Wójciak
angelika.wojciak@student.uj.edu.pl
https://www.facebook.com/theIFAtheatre/
Spotkania odbywają się co tydzień w czwartki o 18:30 na platformie MS Teams. Więcej informacji na fanpage’u sekcji.

Sekcja Dydaktyczna (Didactics Section)
przewodniczące: Joanna Jarosz
dydaktyczna.kna.uj@gmail.com
https://www.facebook.com/DidacticsKNAUJ/
Spotkania dwa razy w miesiącu na platformie MS Teams, więcej informacji na fanpage’u sekcji.

Sekcja Językoznawcza (Linguistics Section)
przewodnicząca: Aleksandra Baranowska
aleksandra.anna.baranowska@student.uj.edu.pl
https://www.facebook.com/linguisticsKNA/
Spotkania co tydzień w poniedziałki o 18:00 na platformie MS Teams. Więcej informacji na fanpage’u.

Sekcja Queer and Gender Studies
przewodnicząca: Anna Klimek
annaa.klimek@student.uj.edu.pl
https://www.facebook.com/queerkna/
Spotkania odbywają się co tydzień w środy o 18:30 na platformie MS Teams. Więcej informacji na fanpage’u sekcji.

Sekcja literacka (Book Club)
przewodnicząca: Barbara Meilak
barbara.meilak@student.uj.edu.pl
https://www.facebook.com/KNA-Book-Club-111995016885921/
Spotkania raz w miesiącu w piątki o 18:00 na platformie MS Teams. Więcej informacji na fanpage’u sekcji.

 

Każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego może dołączyć do społeczności KNA w dowolnym momencie roku akademickiego. Oznacza to, że zaproszeni są nie tylko studenci z Instytutu Filologii Angielskiej, ale także uczący się na innych kierunkach. Aby dołączyć do grona KNA należy podpisać deklarację członkowską.

W razie pytań można kontaktować się z nami przez stronę KNA na Facebooku lub mailowo: kn.anglistow@uj.edu.pl

 

Koło Naukowe Anglistów przy Instytucie Filologii Angielskiej UJ zostało założone w 1928 roku i może pochwalić się wieloletnią tradycją propagowania działalności naukowej wśród studentów IFA.

Celem Koła jest zrzeszanie studentów i nauczycieli akademickich zainteresowanych rozwijaniem i wykorzystywaniem swojej wiedzy w działalności naukowej, studenckiej i popularyzatorskiej.  Oprócz regularnej działalności poszczególnych sekcji Koło reprezentuje Instytut na zewnątrz, np. podczas Dni Otwartych UJ i Festiwalu Nauki, oraz organizuje przedsięwzięcia integracyjne, takie jak Wigilia Anglistów. Wśród członków Koła znajdują się studenci czynnie działający w ruchu naukowym, uczestnicy i organizatorzy konferencji studenckich o zasięgu ogólnopolskim, a także stypendyści Rektora UJ.

Ubiegłe lata obfitowały w przedsięwzięcia Koła Naukowego Anglistów. Odbyło się już trzynaście edycji dorocznych Studenckich Warsztatów Tłumaczeniowych, które zyskały renomę forum wymiany myśli między doświadczonymi przekładoznawcami i początkującymi translatologami.

Wysiłkiem członków Koła, przy współpracy z pracownikami naukowymi UJ, wydano również trzy tomy materiałów pokonferencyjnych – „Wkład w przekład" (2013),  „Wkład w przekład 2" (2014) i „Wkład w przekład 3" (2015) – dostępne w wersjach pełnotekstowych (pdf) poprzez Repozytorium UJ.

Wiosną 2013 r. odbył się cykl prelekcji o zapożyczeniach językowych pt. „Bez pożyczek ani rusz(?)", wygłoszonych przez językoznawców specjalizujących się w badaniach nad wpływem języka angielskiego na język polski.

Członkowie Koła znaleźli się wśród współorganizatorów międzynarodowej konferencji anglistycznej April Conference Thirteen, która odbyła się w kwietniu 2014r, oraz April Conference Fourteen w kwietniu 2017. Pracowali oni przy koordynowaniu paneli tematycznych, zaś kilkoro członków wygłosiło referaty. Ponadto, w dniach 30-31 maja 2014r. odbyła się konferencja studencka „Between Past & Present", zorganizowana przez sekcję Old English. Była ona dla wielu studentów niższych lat okazją do debiutu w roli prelegentów; poprzedziły ją warsztaty oswajające początkujących z przygotowywaniem wystąpienia i środowiskiem konferencyjnym. KNA zdążyło także zaistnieć w przestrzeni medialnej – w marcu 2014r. udzieliliśmy rozgłośni studenckiej Radiofonia wywiadu o sekcji Creative Writing.

W 2017 roku Old English Student Society zreaktywowało Old English Student Conference, organizując jej piątą edycję pod hasłem „Warriors and Wanderers – the Anglo-Saxons across time”. W konferencji wzięli udział studenci i eksperci z 7 uniwersytetów z Polski i z zagranicy. W następnych latach zostały zorganizowane kolejne odsłony OESC, tym razem zatutułowane „Tellers and their Tales” (2018) oraz „Dragons over Northumbria” (2019).

Koło Naukowe Anglistów to jednak przede wszystkim regularne spotkania sekcji tematycznych, w których wziąć udział może każdy student UJ. Członkowie sekcji Teatralnej (The IFA Theatre), działającej w ostatnich latach w naszym Kole, zajmowali się pisaniem, reżyserowaniem oraz graniem w świątecznych sztukach, jak również organizacją instytutowego Dnia św. Patryka.

Najdłużej działającą sekcją Koła jest Old English Student Society, która podczas spotkań zgłębia meandry literatury i języka staroangielskiego. Sekcja Creative Writing działająca w KNA przez kilka ostatnich lat, powstała dla wzajemnego wsparcia i dzielenia się własną twórczością przez miłośników pisania. Owocem działalności Creative Writing jest tom opowiadań Obsessions. A Short Story Anthology (Kraków 2015) wraz z esejem omawiającym ten gatunek. Miłośnicy językoznawstwa mogą odnaleźć się w Sekcja Językoznawczej, która zajmuje się rozwijaniem zainteresowania lingwistyką i związanych z tą dziedziną umiejętności. Członkowie organizują również spotkania z językoznawcami z Instytutu.

Z pasji do przekazywania wiedzy w 2017 roku powstała Sekcja Dydaktyczna. Skupia ona studentów zainteresowanych nauczaniem, którzy chcą uczyć się i inspirować przez poznawanie różnych metod dydaktycznych i wychowawczych. Sekcja czynnie działa, czego dowodem będą liczne warsztaty językowe i kulturalne dla dzieci, wizyty w wielu szkołach w celu obserwacji lekcji oraz organizacja wykładu dr. Roberta Simsa „Bringing 21st Century Principles to Schools”.

W roku akademickim 2018/2019 rozpoczęła działalność Sekcja Queer and Gender Studies, która zajmuje się zastosowaniem gender studies i queer studies w obszarach związanych z anglistyką (głównie literaturze i językoznawstwie), a także dyskusjami na inne naukowe tematy związane ze społecznością LGBTQ+.

Najmłodszą inicjatywą Koła jest natomiast KNA Book Club, który działa od roku akademickiego 2019/2020. Comiesięczne spotkania tej grupy obfitują w ciekawe dyskusje na temat literatury.

Koło Naukowe Studentów Filologii Angielskiej z Językiem Niemieckim

Zarząd Koła:

Przewodnicząca - Aleksandra Sadowska
Zastępca Przewodniczącej - Kateryna Chyzhykova
Sekretarz - Joanna Jakubczyk
Skarbnik - Anastasia Levko

Opiekun Koła: dr Justyna Budzik
 

Koło na FB

Grupy:

1. Literaturoznawcza (literatura i kultura krajów anglojęzycznych od początku XX wieku)

2. Przekładoznawcza (przekład i analiza języka angielskiego)

3. Kultura i sztuka krajów niemieckojęzycznych po 1945 roku