Harmonogram zajęć - studia II stopnia FA i FAN

Semestr letni 2020/21 - studia magisterskie, stacjonarne

Zalecamy śledzenie zmian w harmonogramach - harmonogramy modyfikowane są na bieżąco.

 

Uwaga

1. w okresie poprzedzającym rozpoczęcie zajęć wszelkie uwagi i pytania dotyczące harmonogramu proszę umieszczać na: https://www.facebook.com/pages/category/Education/IFA-UJ-harmonogram-1433351593569069/

2. wszystkie pytania, które nie dotyczą bezpośrednio harmonogramu (związane z programem studiów, ich trybem, podziałem na grupy, procedurami zapisu do grup, itp.) prosimy kierować do opiekunów lat/specjalizacji.
 

 

Uwaga

1. rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego  odbywa się drogą elektroniczną po zalogowaniu, poprzez stronę www.usosweb.uj.edu.pl następnie zakładka "Dla studentów" -> "Rejestracje" -> "Żetonowe". Więcej informacji dostępne jest tutaj. 

2. rejestracja na zajęcia z wybranego obcego języka nowożytnego odbywa się poprzez stronę www.usosweb.uj.edu.pl - więcej informacji na stronach Jagiellońskiego Centrum Językowego.