Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim 2023- Studia stacjonarne

Rejestracja na ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE I OPCYJNE – semestr letni 2022/2023

W dniu 16 lutego br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej I TURA obowiązkowej rejestracji na zajęcia obligatoryjne i opcyjne semestru letniego r. ak. 2022/2023 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska oraz filologia angielska z językiem niemieckim, II stopnia przekład literacki oraz European Joint Master’s Programme in English and American Studies.

Tura zakończy się w dniu 19 lutego br. o godz. 23.59.

II TURA rejestracji rozpocznie się w dniu 22 lutego br. o godz. 8:00 i zakończy się 24 lutego br. o godz. 23.59.

Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji na przedmioty obligatoryjne oraz opcyjne.

Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2022/2023 znajdują się na stronie IFA UJ:

      https://ifa.filg.uj.edu.pl/studia/studia-1-stopnia

      https://ifa.filg.uj.edu.pl/studia/studia-2-stopnia

 

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie wybranych przedmiotów pod PROGRAM i ETAP studiów w systemie USOSweb.

Prosimy o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z OPCJI po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO na wniosek studenta ze zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie do 7 marca br.

Niedopełnienie wyrejestrowania się pociąga za sobą konsekwencje finansowe – zajęcia, z których student się nie wypisał a ich nie zaliczył, student powtarza w następnym semestrze/roku odpłatnie.

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.

Każdy student ma obowiązek złożyć w systemie USOSweb do dnia 12 marca br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty z semestru letniego.

Brak złożenia deklaracji elektronicznej w USOSweb będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

 

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA.

 

Pliki do pobrania
pdf
Powyższe informacje w formie pdf