Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne - semestr letni 2020/21

W dniu 15 lutego br. o godz. 10.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej pierwsza tura rejestracji na zajęcia obligatoryjne i opcyjne semestru letniego r. ak. 2020/2021 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska, II stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim, II stopnia przekład literacki, European Joint Master’s Programme in English and American Studies oraz na zajęcia opcyjne dla studentów I stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim.

W dniu  15 lutego  br. o godz. 10.00  rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej  I  TURA  obowiązkowej  rejestracji na  zajęcia obligatoryjne i opcyjne semestru letniego r. ak. 2020/2021 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska, II stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim, II stopnia przekład literacki, European Joint Master’s Programme in English and American Studies oraz na zajęcia opcyjne dla studentów I stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim. Tura  zakończy się w dniu  17 lutego br. o godz. 23.59.

II  TURA rejestracji rozpocznie się w dniu  19 lutego br. o godz. 10:00  i zakończy się 21 lutego br. o godz. 23.59.


Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji na przedmioty obligatoryjne oraz opcyjne. Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl.


Przypominam, że  konieczne jest podpięcie  wybranych przedmiotów pod  PROGRAM  i  ETAP  studiów w systemie USOSweb. Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z OPCJI  po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO  na wniosek studenta ze zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie do 7 marca br.


Niedopełnienie wyrejestrowania się pociąga za sobą konsekwencje finansowe – zajęcia, z których student się nie wypisał a ich nie zaliczył, student powtarza w następnym semestrze/roku odpłatnie. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb. Każdy student ma obowiązek  złożyć w systemie USOSweb do dnia 12 marca br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ  obejmującą przedmioty z semestru letniego. Brak złożenia deklaracji elektronicznej w USOSweb będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA - tel. 12 663 43