Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Marcin Jaroszek

Dr Marcin Jaroszek

Absolwent Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 2009 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa broniąc rozprawę doktorską na temat rozwoju kompetencji dyskursu w nauczaniu języka angielskiego. Obecnie kontynuuje ten temat badawczy skupiając się na analizie rozwoju poszczególnych aspektów kompetencji dyskursu u ucznia zaawansowanego, np. łączników zdaniowych, modalności, czy releksykalizacji w ujęciu jakościowym. Jego zainteresowania obejmują również przyswajanie języków obcych przez dzieci.

W przeszłości był między innymi z-cą Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektorem Instytutu Neofilologii w PWSZ w Oświęcimiu oraz dyrektorem jednej z krakowskich szkół Montessori. Obecnie w IFA pełni funkcję kierownika kierunku: Filologia angielska z językiem niemieckim (studia stacjonarne I i II stopnia).

Jako pasjonat amerykańskiej odmiany języka angielskiego wykłada w IFA fonetykę amerykańską, jako językoznawca stosowany dydaktykę nauczania języka angielskiego. Chociaż obszary badawcze, które podejmuje obejmują głównie akwizycje języków obcych, jego artystyczna dusza motywuje go stale do podejmowania wyzwań akademickich na styku kultury i muzyki. Od kilku lat realizuje projekt anglistyczno-muzyczny The Jane Stirling Project: Chopin’s Scotland (Link do stron projektu The Jane Stirling Project: Chopin’s Scotland), organizując wyjazdy studyjne, koncerty i inne wydarzenia kulturowe w Szkocji i Polsce upamiętniające wkład uczennicy naszego Wielkiego Romantyka – Jane Stirling – w ocalenie spuścizny po tym kompozytorze. Jest także współautorem imersyjnego programu nauczania języków obcych Bilingwa – Link do stron projektu Bilingwa

Jego portfolio dopełniają profesjonalne nagrania muzyki klasycznej, nagrania lektorskie w języku angielskim oraz projekty muzyczne, których celem jest wprowadzenie w świat profesjonalnej produkcji muzycznej muzyków amatorów. Projekty te obejmują zarówno kompozycje utworów, jak i nagranie oraz obróbkę dźwięku. W swoim dorobku ma również realizację dźwiękową treningów mentalnych dla polskiej kadry lekkoatletów.


 

Wybrane publikacje

Jaroszek, M. 2015. "English language teaching in Poland: An acknowledged success or pure science fiction?". In Michał Szyszka et al (eds). Modern social and educational challenges and phenomena: Polish and Macedonian perspectives. Pedagogical University of Cracow. Cracow – Bitola (Битола). 191-207.

Jaroszek, M. 2015. "Foreign Language Teacher Training in Poland: A Reflective Perspective". In Marcin Jaroszek & Marek Pawlicki (eds), Perspectives on Past Achievements, Present Realities and Future Prospect. Wydawnictwo PWSZ Oświęcim: Oświęcim. 31-47.

Jaroszek, M. 2013. L1 vs L2 spoken modality use – results of a study. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , Tom 130 (2013), Zeszyt 4, s. 139-152. 

Jaroszek, M. 2013. L1 vs L2 spoken modality use: Theoretical considerations – part 2.  Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , Tom 130 (2013), Zeszyt 2, s. 129-138.

Jaroszek, M. 2013. L1 vs L2 spoken modality use: Theoretical considerations – part 1.   Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , Tom 130 (2013), Zeszyt 1, s. 117-127.

Jaroszek, M. 2013. "The Development of Discourse Competence in Advanced L2 Speech: A Look at Relexicalization". In Ewa Piechurska-Kuciel & Elzbieta Szymanska-Czaplak (eds), Language in Cognition and Affect. Springer Heidelberg: New York. 61 - 80.

Jaroszek, M. 2011. Development of conjunction use in advanced L2 speech. Studies in Second Language Learning and Teaching Vol. 1 No. 4 December 2011: 533-553

Jaroszek, M. 2011. Factors determining the development of modality in advanced L2 speech – a longitudinal study.  Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 128 (2011): 23-52.

Jaroszek, M. 2003. Creativity in the EFL Classroom – Results of a Study. Radoša Personíba: Zinatnisko rakstu krajums. Ryga. 2003. Strony: 139 – 146.

Jaroszek, M. 2002. Modern TEFL Trends in the Reality of Kraków's Secondary Schools – Results of a Study. Biuletyn Glottodydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 8. 2002. strony: 93 - 108.

Jaroszek, M., Studencka, A. 2002. Program Nauczania Języka Angielskiego w Przedszkolach i Klasach Zerowych. Numer dopuszczenia MENiS: DKOS-4013-3/02.

Jaroszek, M. 1999. A Portrait of a Teacher as a Young Optimist. The British Studies Web Pages. British Council. 1999. http://elt.britcoun.org.pl