Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Magdalena Trepczyńska

Dr Magdalena Trepczyńska jest absolwentką anglistyki na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W roku 2009 otrzymała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stosowanego. Od roku 2013 wykłada w Instytucie Filologii Angielskiej UJ, gdzie prowadzi kursy czytania i pisania akademickiego oraz dydaktyki języka angielskiego, a także sprawuje opiekę merytoryczną nad studenckimi praktykami pedagogicznymi w szkołach średnich. Jej zainteresowania obejmują doskonalenie kompetencji akademickich w języku angielskim w zakresie pisania, zagadnienie tutoringu akademickiego oraz rozwijanie umiejętności miękkich w kształceniu nauczycieli.

 

Wybrane publikacje:

“Struggling with academic conventions in writing in a discipline: Variability and stability of feedback needs and expectations of undergraduate students”. In Ewa Piechurska-Kuciel and Liliana Piasecka (Eds.), Variability and stability in foreign and second language learning contexts: Volume 2 (pp. 248-265), 2012, Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

“Writing it in their ‘own’ words?” The plausibility of preventing plagiarism in the process of developing competence in L2. In Halina Chodkiewicz and Magdalena Trepczyńska (Eds.), Language skills: Traditions, transitions, and ways forward (pp. 366-385), 2014, Cambridge Scholars Publishing.

“’In this paper I will prove …’: The challenge behind authorial self-representation in L2 undergraduate research paper writing”. In Halina Chodkiewicz, Piotr Steinbrich and Małgorzata Krzemińska (Eds.), Working with text and around text in foreign language environments (pp.109-123), 2016, Springer International Publishing.

“Summarization strategies in timed independent summary writing of L2 undergraduate students”. In Magdalena Szczyrbak and Zygmunt Mazur (Eds.), New perspectives in English and American studies (Vol.2) (pp.192-209), 2019, Kraków: Jagiellonian University Press.

“Attempting to meet halfway: Students’ and MA seminar teachers’ expectations in the development of academic literacy. An EAP teacher’s perspective." Lublin Studies in Modern Languages and Literature, 43(3), 127-139, 2019, DOI: 10.17951/lsmll.2019.43.2.127-139.