Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Justyna Leśniewska, prof. UJ

Adiunkt w Instytucie Filologii Angielskiej, w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego i Nauczania Języka Angielskiego. Wcześniej pracowała na Troy University (AL, USA) oraz na University of Northern Iowa (IA, USA).

Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu językoznawstwa stosowanego. W 2019 roku ukazała się -- nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego -- monografia jej autorstwa, zatytułowana Articles in English as a Second Language: A Phraseological Perspective. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół następujących zagadnień: leksykalne i kolokacyjne aspekty przyswajania i nauczania języka angielskiego jako obcego; rola wpływów międzyjęzykowych w dwujęzyczności oraz w procesie uczenia się języka obcego; nowe technologie w nauczaniu języków obcych.