Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Michał Choiński

Dr Michał Choiński

Absolwent Instytutu Filologii Angielskiej UJ. Interesuje się retoryką kaznodziejską okresu Wielkiego Przebudzenia, stylometrią oraz literaturą amerykańskiego Południa. W 2010 r. i 2014 r. przebywał na stypendiach badawczych w John F. Kennedy Institute na Freie Universität w Berlinie. Wygłaszał gościnne wykłady i prowadził zajęcia w Jonathan Edwards Center na Yale University, w Institute of Southern Studies na University of South Carolina, Salem State University, na College of Charleston, Piedmont College, na Universita degli Studi di Padova oraz Queens University w Belfaście. W 2020 r. dr Choiński został laureatem stypendium Fulbright Senior Fellowship na Uniersytecie Yale.

Pierwsza monografia dr Choińskiego "Rhetoric of the Revival: a Pragma-rhetorical Analysis of the Language of the Great Awakening Preachers" ukazała się w serii wydawniczej New Developments in Jonathan Edwards Studies w 2016 r. Druga monografia dr Choińskiego "Southern Hyperoles: Metafigurative Strategies of Narration" ukazała się w serii wydawniczej Southern Studies wydawnictwa Lousisiana State University Press w 2020 r. (https://lsupress.org/books/detail/southern-hyperboles). Tom poetyki dr Choińskiego "Gifts Without Wrapping" ukazał się w Wielkiej Brytanii nakładem wydawnictwa Hedgehog Press w 2019 r. (www.hedgehogpress.co.uk/2019/09/27/autumn-books-michal-choinski).

Dr Choiński jest głównym wykonawcą projektu Język osiemnastowiecznych amerykańskich kazań kolonialnych. Analiza retoryczna i stylometryczna (NCN OPUS 2014/13/B/HS2/00905): http://www.filg.uj.edu.pl/nauka/projekty-krajowe/jezyk-osiemnastowiecznych-amerykanskich-kazan-kolonialnych oraz kierownikiem projektu Hiperbola w utworach pisarzy amerykańskiego Południa (NCN OPUS 2016/23/B/HS2/01207) http://www.filg.uj.edu.pl/nauka/projekty-krajowe/hiperbola-w-utworach-pisarzy-amerykanskiego-poludnia . Dr Choiński jest też kierownikiem międzynarodowego projektu badawczego NASSA (Network-Analysis and Spatial Stylometry in American Studies) we współpracy z Uniwersytetem w Poczdamie: https://en.uj.edu.pl/en_US/news/-/journal_content/56_INSTANCE_SxA5QO0R5BDs/81541894/142118864


 

Wybrane referaty konferencyjne:

4th International Jonathan Edwards Congress, Melbourne, Australia, 22-24.08.2015

61st British Association for American Studies Conference, Belfast, Wielka Brytania, 15-17.04.2016

Harper Lee: Revisions, Monachium, Niemcy, 8-10.06.2016

Digital Humanities Congress, Kraków, Polska, 13-16.07.2016

62nd British Association for American Studies Conference, Canterbury, Wielka Brytania, 5-7.04.2017

11th International Association for Literary Semantics Conference, Huddersfield, Wielka Brytania, 8-11.04.2017

European & British Association for American Studies Conference, Londyn, Wielka Brytania, 4-7.04.2018

65th German Association for American Studies Conference, Berlin, Niemcy, 24-27.05.2018

Polish Association for American Studies Conference, Łódź, Polska, 24-26.10.2018

International Association for Literary Semantics Symposium, Kraków, Polska, 18-20.10.2018

Southern Disruptions: Southern Studies Forum, Odense, Dania, 3-5.04.2019

2nd Faulkner Studies Colloqium, Londyn, Wielka Brytania, 30.05.2019

Jonathan Edwards International Symposium, New Haven, USA, 2-4.10.2019

International Digital Humanities Hackaton, Potsdam, Niemcy, 9-11.12.2019

The Relevance of Jonathan Edwards Today, Budapeszt, Węgry, 13-14.12.2019

3rd Faulkner Studies Colloqium, Londyn, Wielka Brytania, 28-29.05.2020

4th Faulkner Studies Colloqium, Londyn, Wielka Brytania, 19-30.01.2021


 

Wybrane publikacje

a) Książki:

(współredakcja Elżbieta Tabakowska, Łukasz Wiraszka) Cognitive Linguistics in Action: From Theory to Application and Back, 2010, Berlin: Mouton de Gruyter

(współredakcja Magdalena Bleinert-Coyle, Zygmunt Mazur) Beyond Words: Crossing Borders in English Studies, 2015, Kraków: Tertium

The Rhetoric of the Revival: the Language of the Great Awakening Preachers, Yale Divinity School New Advancements in Jonathan Edwards Studies Series, 2016. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Publishing

Southern Hyperboles: Metafigurative Strategies of Narration, Southern Studies Series, 2020. Baton Rouge: Louisiana State University Press.

 

b) Artykuły:

Czy "fairies" to "elfy"? - czyli krótka wyprawa do irlandzkiego świata magii [w:] Przekładaniec 16, str. 162-170. (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1/2006)

"Szkiełko i oko" czy "czucie i wiara"? Tłumacząc The Aurora Borealis at Rorvik Tamary Yoseloff na język polski [w:] Przekładaniec 17, str. 200-206. (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2/2006)

O socjolekcie "komórkowców" (na przykładzie wariantów wyrażenia puścić komuś sygnał) [w:] G. Szpila (ed.), 2007, Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy, str. 92-98. (Kraków: Tertium, 2007)

Emotikony w języku uczniów szkół tarnowskich [w:] Z. Cygal-Krupa (ed.), Współczesna polszczyzna: stan, perspektywy, zagrożenie, str. 161-169. (Kraków, Tarnów: Księgarnia Akademicka, 2008)

The Scissors and the Power: a Look at Harold Pinter's The Homecoming Through Pragmatic Lenses [w:] Kultura i Polityka: Zeszyty Naukowe WSE, str. 234-243. (Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, 2/3 (2008))

From Rhetoric to Pragmatics [w:] E. Chrzanowska-Kluczewska i A. Gołda-Derejczyk (red.), The Cotextuality of Language and Culture, str. 51-65. (Bielsko Biała: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, 2009)

From gravitas to urbanitas - Rhetoric and Persuasion in Act I, Scene 1 of William Shakespeare's 'Coriolanus' [w:] Ch. Brighton i J. Lala (red.), Cultural Intesections: Dialogue and Exchange in Language Studies, str. 92-102. (Tarnów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009)

Makiaweliczny ethos zwodzenia w Ryszardzie III Williama Szekspira [w:] K. Korus (ed.), Źródła Humanistyki Europejskiej tom II, str. 103-117. (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010)

Obrazy poetyckie w kazaniach Jonathana Edwardsa [w:] E. Tabakowska, R. Rogowski (red.), Słowo i obraz, str. 15-23. (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010)

Pathos, Ethos and Logos: Rhetorical Duel Between Brutus and Antony in William Shakespeare's Julius Caesar [w:] M. Coghen, Z. Mazur, B. Piątek (red.) Ambiguity and the Search for Meaning: English and American Studies at the Beginning of the 21th Century, str. 77-89. (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010)

Retoryka "ognia i siarki" - kaznodziejstwo Jonathana Edwardsa i George'a Whitefielda [w:] M. Choptiany, W. Ryczek (red.) Studia Rhetorica, str. 15-25. (Kraków: Księgarnia Akademicka, 2011)

O języku przemówień prezydentów amerykańskich [w:] Kultura i Polityka: Zeszyty Naukowe WSE, str. 43-55. (Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Vol.10 (2011))

From Pulpit to Stage - the Rhetorical Theatricality of George Whitefield [w:] A.Pokojska, A. Romanowska (red.), Eyes to Wonder, Tongue to Praise. (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012)

Rhetorical Hermeneutics of Jonathan Edwards's Sermonic Imagery [w:] Theologica Wratislaviensia, str. 141-159. Vol. 12 (2012)

(wspólnie z Krystyną Choińską) Internetowa erystyka, czyli jak Polacy prowadzą spory w Sieci [w:] M. Jodłowiec, A. Tereszkiewicz (red.), Język a komunikacja 33: Słownictwo specjalistyczne i specjalne w komunikacji, str.165-173. (Kraków: Tertium, 2013)

Amerykańskie kaznodziejstwo rewiwalistyczne na przykładzie kazań Jonathan Edwardsa [w:] Prace Komisji Neofilologicznej PAU, str.39-51, Vol. 13, (2015).

Sermons That "Cut Like a Sword": Samuel Blair's Rhetoric During the Great Awakening [w:] Polish Journal of American Studies 10 (2016), str. 7-23

Strategie przekładu „obciążonego” kulturowo a polski przekład Jonathan Edwards Reader [w:] Przekładaniec 32, str. 25-42 (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1/2017)

From Pulpit to Stage - the Rhetorical Theatricality of George Whitefield [w:] A.Pokojska, A. Romanowska (red.), Eyes to Wonder, Tongue to Praise. (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012)

Rhetorical Hermeneutics of Jonathan Edwards's Sermonic Imagery [w:] Theologica Wratislaviensia, str. 141-159. Vol. 12 (2012)

(wspólnie z Krystyną Choińską) Internetowa erystyka, czyli jak Polacy prowadzą spory w Sieci [w:] M. Jodłowiec, A. Tereszkiewicz (red.), Język a komunikacja 33: Słownictwo specjalistyczne i specjalne w komunikacji, str.165-173. (Kraków: Tertium, 2013)

Amerykańskie kaznodziejstwo rewiwalistyczne na przykładzie kazań Jonathan Edwardsa [w:] Prace Komisji Neofilologicznej PAU, str.39-51, Vol. 13, (2015)

Sermons That "Cut Like a Sword": Samuel Blair's Rhetoric During the Great Awakening [w:] Polish Journal of American Studies 10 (2016), str. 7-23

Strategie przekładu „obciążonego” kulturowo a polski przekład Jonathan Edwards Reader [w:] Przekładaniec 32, str. 25-42 (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1/2017)

(wspólnie z Janem Rybickim) Is God Really Angry at Sinners? A Stylometric Study of Jonahan Edwards’s Representations of God [w:] The Global Edwards, 2017, red. Rhys Bezzant, Eugene, OR: Wipf & Stock, str. 349-359)

Harper Lee’s Two Novels – on the representation of Atticus Finch in To Kill a Mockingbird and Go Set a Watchman [w:] Bibliotheca Nostra 49 (3) 2017, str.76-86

Hyperbolic Bodies for Sale: The Figurative Representations of Prostitutes in Tennessee Williams’s Early Works [w:] Polish Journal of American Studies 12 (2018), str. 129-143

(wspólnie z Janem Rybickim) Jonathan Edwards and Thomas Foxcroft: Pursuing Stylometric Traces of the Editor [w:] Amerikastudien 63 (2/2018), str. 141-158

(wspólnie z Janem Rybickim i Maciejem Ederem) Harper Lee and Other People: A Stylometric Diagnosis [w:] Mississippi Quarterly 70 (3/2019), str. 355-374

“But why?”: Racial Guilt and the Southern Paradox in Willie Morris’s North Toward Home and Lillian Smith’s Kilers of the Dream [w:] Ex-Centric Souths. (Re)imagining Southern Centers and Peripheries, Universitat de València, 2019, str. 181-195

Figures of Contrast in Tennessee Williams’s Summer and Smoke [w:] Polish Journal of American Studies 13 (2019), str. 321-330

Opportunities and Challenges of Digital Humanities in American Studies [w:] Polish Journal of American Studies 14 (2020), str. 143-149

 

c) Tłumaczenia:

(fragmenty) Steven Connor, Kulturowa Historia Brzuchomówstwa, 2009, Kraków: Universitas

Anita Kłos, On Maria Konopnicka's Translation of Ada Negri's Fatalita and Tempeste, Przekładaniec 24 (2010), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Joanna Zach, Whitman and Miłosz's America, Przekładaniec 25 (2013), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

(fragmenty) Jonathan Edwards, Wybór pism, 2014, Wrocław: Credo