Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Bożena Kucała, prof. UJ

Profesor uczelni, od 2014 kierownik Zakładu Komparatystyki Literackiej i Kulturowej w Instytucie Filologii Angielskiej IFA. Absolwentka IFA UJ. Studiowała także w University of Kent, Canterbury i University of Edinburgh; stypendystka Corbridge Trust (Robinson College, University of Cambridge) 2010 i 2022. Rozprawa doktorska pt. The Concept of History and Its Representations in Selected Contemporary English Fiction dotyczyła koncepcji historii we współczesnej prozie angielskiej. Monografia habilitacyjna pt. Intertextual Dialogue with the Victorian Past in the Contemporary Novel (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012) poświęcona była intertekstualności w powieści neowiktoriańskiej. Wygłaszała referaty na kilkudziesięciu konferencjach w Polsce i za granicą. Zainteresowania naukowe: współczesna powieść brytyjska i irlandzka, współczesna powieść historyczna, powieść neowiktoriańska.

W latach 2011-2012 koordynowała (z dr Izabelą Curyłło-Klag) projekt wyszehradzki „Confronting the Burden of History. Anglophone Literature Studies in V4 Countries”. Współorganizowała  21. ogólnopolską konferencję anglistów PASE w r. 2012, 30. konferencję PASE „Transitions” 2022 oraz konferencje „Travelling Texts: Encounters of Literatures” (2014), “Repetition, Replication and Retelling in 21st Century Fiction” (2018), “Ellipsis: Silence, Absence and Noncommunication in Contemporary Literature” (2019), “Academic Fiction” (2019). Członkini Polish Association for the Study of English, European Society for the Study of English, Historical Fictions Research Network.

W IFA prowadzi kursy literatury brytyjskiej od wiktorianizmu po współczesność.

 

Wybrane publikacje:

Książki współredagowane:

Powieść brytyjska w XXI wieku: szkice. Red. Ewa Kowal, Bożena Kucała, Robert Kusek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018.

Travelling Texts: J.M. Coetzee and Other Writers. Ed. Bożena Kucała, Robert Kusek. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014.

The Art of Literature, Art in Literature. Ed. Magdalena Bleinert, Izabela Curyłło-Klag, Bożena Kucała. Kraków: Jagiellonian University Press, 2014.

Confronting the Burden of History: Literary Representations of the Past. Ed. Izabela Curyłło-Klag, Bożena Kucała. Kraków: Universitas, 2012.

James Joyce and After: Writer and Time. Ed. Katarzyna Bazarnik, Bożena Kucała. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010.
 

Wybrane artykuły w czasopismach i rozdziały w książkach od 2015:

“Housing the Past: Victorian Houses in Neo-Victorian Fiction,” Crossroads. A Journal of English Studies 36.1 (2022): 8-21.

“A Metafictional Reflection on Historiography: The Inclusiveness of Truth in Graeme Macrae Burnet’s His Bloody Project,” Acta Neophilologica 24.2 (2022), pp. 151-163.

“Under Irish and Foreign Skies: Home, Migration and Regrexit,” Porównania, 30.3 (2021): 93-106.

“The Magical and the Mundane in Graham Swift’s Here We Are,” New Horizons in English Studies 6 (2021), 63-78.

“The Past as a Multi-perspective Structure in Matthew Kneale’s English Passengers,” American and British Studies Annual, 13 (2020): 51-66.

“The Other Dickens and Other Victorians in Richard Flanagan’s Wanting,” Prague Journal of English Studies 8.1 (2019): 161-177.

„Mała apokalipsa na angielskiej prowincji. Wish You Were Grahama Swifta,” Powieść brytyjska w XXI wieku: szkice. Red. Ewa Kowal, Bożena Kucała, Robert Kusek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. 95-108.

“Historia, historie i baśnie w The Children’s Book A.S. Byatt,” Powieść brytyjska w XXI wieku: szkice. Red. Ewa Kowal, Bożena Kucała, Robert Kusek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. 81-94.

“David Mitchell’s Cloud Atlas: A History of the World as a (Re)Cycle,” Acta Philologica 52 (2018): 57-67.

“John Banville’s Ghosts: ‘A Different Way of Being Alive’,” Anglica Wratislaviensia 55 (2017): 71-84.

“Penelope Lively’s Autobiographical Memory,” Brno Studies in English 43.1 (2017): 157-169.

“The Myth of Paradise in Graham Swift’s Ever After,” Travelling Around Cultures: Collected Essays on Literature and Art. Ed. Zsolt Győri, Gabriella Moise. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016. 132-143.

“Memory and the Splitting of the Self in John Banville’s The Sea,” Lublin Studies in Modern Languages and Literature 40:1 (2016): 9-23.

„Obrazy na ścianie pamięci. Morze Johna Banville’a,” Powieść irlandzka w XXI wieku. Szkice. Red. Ewa Kowal, Robert Kusek. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. 43-55.

“Unspoken Dialogues and Non-listening Listeners in Graham Swift’s Fiction,” Brno Studies in English 41:1 (2015): 117-129.

“Ignorance Is Strength: Kazuo Ishiguro’s and Graham Swift’s Argument against Knowledge,” American and British Studies Annual 8 (2015): 74-83.

”Writers at the Gate: Last Pronouncements in J.M. Coetzee’s Elizabeth Costello and Diary of a Bad Year,” J.M. Coetzee: Dead Ends and Beyond. Ed. Ludmiła Gruszewska-Blaim and Tomasz Wiśniewski. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015. 81-93.