Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Bożena Kucała, prof. UJ

Adiunkt, od 2014 kierownik Zakładu Komparatystyki Literackiej i Kulturowej w Instytucie Filologii Angielskiej IFA. Absolwentka IFA UJ; studiowała także w University of Kent, Canterbury i University of Edinburgh; stypendystka Corbridge Trust (Robinson College, University of Cambridge). Monografia habilitacyjna pt. Intertextual Dialogue with the Victorian Past in the Contemporary Novel (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012) poświęcona była intertekstualności w powieści neowiktoriańskiej. Wygłaszała referaty na kilkudziesięciu konferencjach w Polsce i za granicą. Zainteresowania naukowe: współczesna powieść brytyjska, powieść historyczna, powieść neowiktoriańska.

W latach 2011-2012 koordynowała (z dr Izabelą Curyłło-Klag) projekt wyszehradzki „Confronting the Burden of History. Anglophone Literature Studies in V4 Countries”. Współorganizowała 21. ogólnopolską konferencję anglistów PASE w Krakowie w r. 2012; międzynarodową konferencję „Travelling Texts: Encounters of Literatures,” IFA UJ 2014; seminaria “Repetition, Replication and Retelling in 21st Century Fiction,” IFA UJ 2018; “Ellipsis: Silence, Absence and Noncommunication in Contemporary Literature,” IFA UJ 2019; „Academic Fiction,” IFA UJ 2019. Członkini Polish Association for the Study of English, European Society for English Studies, Polish Association for Irish Studies, Historical Fictions Research Network.

W IFA prowadzi kursy literatury brytyjskiej od wiktorianizmu po współczesność.

 

Publikacje:

Monografia:

Intertextual Dialogue with the Victorian Past in the Contemporary Novel. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012.

 

Książki współredagowane:

Powieść brytyjska w XXI wieku: szkice. Red. Ewa Kowal, Bożena Kucała, Robert Kusek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018.

Travelling Texts: J.M. Coetzee and Other Writers. Ed. Bożena Kucała, Robert Kusek. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014.

The Art of Literature, Art in Literature. Ed. Magdalena Bleinert, Izabela Curyłło-Klag, Bożena Kucała. Kraków: Jagiellonian University Press, 2014.

Confronting the Burden of History: Literary Representations of the Past. Ed. Izabela Curyłło-Klag, Bożena Kucała. Kraków: Universitas, 2012.

James Joyce and After: Writer and Time. Ed. Katarzyna Bazarnik, Bożena Kucała. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010.

 

Współredagowane numery czasopism:

Litteraria Copernicana 3(35)/2020

Polish Journal of English Studies 5.2 (2019)

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 13.2 (2018)

 

Wybrane artykuły w czasopismach i rozdziały w książkach od 2015:

“The Past as a Multi-perspective Structure in Matthew Kneale’s English Passengers,” American and British Studies Annual 13 (2020), 51-66.

„So How Did You Become a Writer?”: Self-reflexivity in Mothering Sunday,” Reading Graham Swift. Ed. Tomasz Dobrogoszcz and Marta Goszczyńska. Lexington Books: Lanham, 2020, 147-157.

“The Uses of Formulaic Language in Graham Swift’s England and Other Stories,” American, British and Canadian Studies 33.1 (2019), 118-134.

“The Other Dickens and Other Victorians in Richard Flanagan’s Wanting,” Prague Journal of English Studies 8.1 (2019), 161-177.

“Aporia, Vortex and the Hermeneutic Circle in A.S. Byatt’s The Biographer’s Tale,” Crossroads. A Journal of English Studies 25.2 (2019), 66-80.

“Reanimating the English Historical Novel in the Twenty-first Century – the Case of David Mitchell’s The Thousand Autumns of Jacob de Zoet”, Studia Anglica Posnaniensia 53 (2018), 203-222.

„Mała apokalipsa na angielskiej prowincji. Wish You Were Grahama Swifta,” Powieść brytyjska w XXI wieku: szkice. Red. Ewa Kowal, Bożena Kucała, Robert Kusek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018, 95-108.

“Historia, historie i baśnie w The Children’s Book A.S. Byatt,” Powieść brytyjska w XXI wieku: szkice. Red. Ewa Kowal, Bożena Kucała, Robert Kusek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018, 81-94.

“David Mitchell’s Cloud Atlas: A History of the World as a (Re)Cycle,” Acta Philologica 52 (2018), 57-67.

“The Eternal Recurrence of (Hi)story: David Mitchell’s Cloud Atlas,” Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 13.2 (2018), 107-115.

“John Banville’s Ghosts: ‘A Different Way of Being Alive’,” Anglica Wratislaviensia 55 (2017), 71-84.

“Penelope Lively’s Autobiographical Memory,” Brno Studies in English 43.1 (2017), 157-169.

“The Myth of Paradise in Graham Swift’s Ever After,” Travelling Around Cultures: Collected Essays on Literature and Art. Ed. Zsolt Győri, Gabriella Moise. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016, 132-143.

“Memory and the Splitting of the Self in John Banville’s The Sea,” Lublin Studies in Modern Languages and Literature 40:1 (2016), 9-23.

„Obrazy na ścianie pamięci. Morze Johna Banville’a,” Powieść irlandzka w XXI wieku. Szkice. Red. Ewa Kowal, Robert Kusek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016, 43-55.

“Houses as Sites of Memory in Penelope Lively’s Writing,” Crossroads. A Journal of English Studies 3/2016, 10-19.

“Reticence and Reclusion in William Trevor’s The Story of Lucy Gault,” Spectrum of Emotions: From Love to Grief. Ed. Wojciech Drąg and Ewa Kębłowska-Ławniczak. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016, 169-178.

“Unspoken Dialogues and Non-listening Listeners in Graham Swift’s Fiction,” Brno Studies in English 41.1 (2015), 117-129.

“Ignorance Is Strength: Kazuo Ishiguro’s and Graham Swift’s Argument against Knowledge,” American and British Studies Annual 8 (2015), 74-83.

”Writers at the Gate: Last Pronouncements in J.M. Coetzee’s Elizabeth Costello and Diary of a Bad Year,” J.M. Coetzee: Dead Ends and Beyond. Ed. Ludmiła Gruszewska-Blaim and Tomasz Wiśniewski. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, 81-93.

„Intimations of Mortality and Recollections of Early Happiness in Graham Swift’s Novels,” Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 10.4 (2015), 359-368.