Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Anna Tereszkiewicz, prof. UJ

Absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej UJ. W 2008 roku obroniła rozprawę doktorską pt. „Online encyclopedias. Genre analysis of Wikipedia”. W 2020 roku otrzymała stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii Customer encounters on Twitter. A study of positive evaluation and complaint management on English corporate profiles. Kraków: WUJ (2019).

Do kręgu jej zainteresowań należy analiza dyskursu, ze szczególnym uwzględnieniem dyskursu w mediach, oraz zjawiska obecne w szeroko pojętej komunikacji elektronicznej.

Uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach krajowych i międzynarodowych (m.in. w Belgii, Grecji, Holandii, we Włoszech).

W latach 2012–2014 realizowała projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki poświęcony gatunkom prasowym w Internecie. Uczestniczyła w estońsko-polskim projekcie badawczym pt. „Creativity and Tradition in Polish and Estonian Cultural Communication” (2012–2014), w ramach którego prowadziła badania dotyczące zjawiska agresji językowej w Internecie.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium.
 

Wybrane publikacje

Książki

Tereszkiewicz, A. 2010. Genre analysis of online encyclopedias. The case of Wikipedia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tereszkiewicz, A. 2019. Customer encounters on Twitter. A study of positive evaluation and complaint management on English corporate profiles. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Redakcja i współredakcja książek

Szczyrbak, M. i Tereszkiewicz, A. (red.). 2020. Languages in Contact and Contrast. A Festschrift for Professor Elżbieta Mańczak-Wohlfeld on the occasion of her 70th birthday. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szczyrbak, M. i Tereszkiewicz, A. (red.). 2020. Kontakty językowe. Księga jubileuszowa ofiarowana prof. Elżbiecie Mańczak-Wohlfeld z okazji 70. urodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Artykuły w czasopismach

Tereszkiewicz, A. 2010. The genre of e-zines – in the search for conventions. Studia Linguistica Univesitatis Iagellonicae Cracoviensis 127: 195–209.

Tereszkiewicz, A. 2011. Rhetorical Strategies on www.iReport.com. Studia Linguistica Univesitatis Iagellonicae Cracoviensis 128: 179–193.

Tereszkiewicz, A. 2012. Headlines in British and German online newspapers. Kwartalnik Neofilologiczny LIX(4): 465–480.

Tereszkiewicz, A. 2012. Lead, headline, news abstract? – genre conventions of news sections on newspaper websites. Studia Linguistica Univesitatis Iagellonicae Cracoviensis 129: 211–224.

Tereszkiewicz, A. 2013. Tweeting the news: a contrastive study of English and German newspaper tweets. Kwartalnik Neofilologiczny LX(3): 361–376.

Tereszkiewicz, A. 2014. ‘I’m not sure what that means yet, but we’ll soon find out’ – the discourse of newspaper live blogs. Studia Linguistica Univesitatis Iagellonicae Cracoviensis 131: 299–319.

Tereszkiewicz, A. 2015. Skarga na Twitterze (sposoby wyrażania skarg przez klientów firm telekomunikacyjnych). Poradnik Językowy 9: 28–40.

Tereszkiewicz, A. 2016. Ministerstwa na Twitterze. Strategie reagowania na negatywne komentarze użytkowników na profilach wybranych ministerstw. Studia Medioznawcze 2(65): 39–49.

Tereszkiewicz, A. 2017. Przykro nam to słyszeć :( – reakcje firm telekomunikacyjnych na skargi i zażalenia klientów publikowane w serwisie Twitter. Poradnik Językowy 3: 17–29.

Tereszkiewicz, A. 2019. Responding to customer complaints on English and Polish corporate profiles on Twitter. Pragmatics and Society 10(2): 205–229.

 

Artykuły w tomach zbiorowych

Tereszkiewicz, A. 2012. Do Poles flame? Aggressiveness on Polish discussion groups and social networking sites. W: D. Brzozowska, W. Chłopicki, L. Laineste (red.) Creativity and Tradition in Cultural Communication. Tartu: ELM Scholarly Press. (221–236)

Tereszkiewicz, A. 2013. Rhetorical strategies on user-contributory sites. W: H. van Belle et al. (red.) Verbal and Visual Rhetoric in a Media World. Amsterdam: Leiden University Press. (343–363)

Tereszkiewicz, A. 2013. Reading practices of online newspapers in Poland. W: G. A. Bonin, Y. Pasadeos (red.) Media Research: Learning from the Past, Strategies for the Future. Athens: ATINER. (327–339)

Tereszkiewicz, A. 2013. Audiovisuals in online newspapers – content and function analysis of videos in news stories. W: M. Kleban, E. Willim (red.) PASE Papers in Linguistics. Kraków: WUJ. (139–154)

Tereszkiewicz, A. 2015. Medical doctors on twitter: how and why MDs tweet. W: M. Gotti, S. Maci, S. Sala (red.) Insights into Medical Communication. Peter Lang: Bern. (71–92)