Studia magisterskie - możesz więcej

Serdecznie zapraszamy na nasze studia magisterskie.
Rekrutacja trwa  od 1 do 13 lipca 2020!

   

Studia magisterskie to okazja zajęcia się tym, co Cię naprawdę interesuje,  wykorzystania wiedzy i talentów, które posiadasz i lepszego poznania interesującego Cię świata.

W ciągu dwóch lat na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych  pomożemy Ci odnaleźć odpowiedzi na wiele pytań z literatury, językoznawstwa, przekładu lub językoznawstwa stosowanego i  zachęcimy Cię  do dalszych poszukiwań.

Podczas studiów magisterskich będziesz mógł pogłębić praktyczną znajomość języka angielskiego. Oprócz zajęć z przedmiotów właściwych dla wybranej specjalizacji oraz kursów opcyjnych program studiów zawiera 240 godzin zajęć językowych.

 

Moduł pedagogiczny

Zachęcamy wszystkich  studentów rozpoczynających studia w IFA UJ do zapisywania się na moduł pedagogiczny przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela we wszystkich typach szkół. Informacje dotyczące modułu można znaleźć na stronie internetowej IFA lub u opiekuna specjalizacji dr. Marcina Klebana (e-mail: marcin.kleban@uj.edu.pl)


Zapisy w sekretariacie IFA w czasie przyjęć na studia lub w pierwszym tygodniu roku akademickiego poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: barbara.cukier@uj.edu.pl


Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi standardów kształcenia nauczycieli uzyskanie uprawnień pedagogicznych przez studentów rozpoczynających studia licencjackie w roku akademickim 2020/2021 będzie możliwe po ukończeniu kształcenia na studiach magisterskich. Program kształcenia można znaleźć tutaj

Kształcenie językowe i specjalistyczne

Oprócz podstawowych zajęć rozwijających praktyczną znajomość języka angielskiego w wymiarze 240 godzin, IFA oferuje studentom dodatkowe przedmioty o charakterze praktycznym.

 

Współpracujemy z korporacjami, które często zatrudniają naszych Absolwentów.

W roku 2020/21 oferujemy kurs Technical Writing prowadzony we współpracą z forma Motorola.

 

W trakcie studiów możesz ubiega się o grant wyjazdowy z programu  Erasmus Plus do jednego z kilkudziesięciu zagranicznych uniwersytetów (zobacz listę), z którymi IFA ma umowy o wymiany studenckie i odbycia jednego semestru studiów za granicą.

Zachęcamy i zapraszamy: http://irk.uj.edu.pl/