Studia licencjackie - możesz dużo

Zachęcamy i zapraszamy: https://www.irk.uj.edu.pl

Jeśli wybierzesz  anglistykę jako kierunek studiów pierwszego stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych (te ostatnie na specjalności filologia angielska z językiem niemieckim), to potwierdzisz i lepiej zrozumiesz  to, co już wiesz -  jak niesamowicie bogaty, fascynujący i wciąż zaskakujący jest świat anglosaski.

W ciągu trzech lat nauki

 • zaoferujemy Ci 600 godzin zaawansowanej nauki języka angielskiego, w tym intensywne zajęcia z mówienia [Speaking] czytania [Reading], pisania [Writing], oraz słownictwa, gramatyki, wyrażeń idomatyczych i kolokacji [Use of English].
 • kolejne kursy poświęcone rozwijaniu kompetencji językowej można wybrać spośród przedmiotów opcyjnych.
 • dowiesz się, jak rozwijał się język angielski, jak wygląda dzisiaj i dlaczego jest tak różny od języka polskiego;
 • zobaczysz, czym jest tłumaczenie i zapoznasz się z różnymi strategiami przekładu zależnymi od rodzajów tekstów;
 • poznasz historię literatury angielskiej i amerykańskiej od średniowiecza do XXI wieku;
 • poznasz historię Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych;
 • dowiesz się, czym jest pragmatyka, komunikacja międzykulturowa i tłumaczenie;
 • nauczysz się skutecznie stosować metody nauczania języków obcych oraz otrzymasz formalne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego i niemieckiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
 • zaoferujemy Ci intensywne zajęcia z języka niemieckiego w wymiarze 600 godzin na filologii angielskiej z językiem niemieckim, dzięki czemu nauczysz używać się tego języka na poziomie C1.
 • zobaczysz, co się dzieje na zajęciach o nazwie "seminarium" i zdobędziesz dyplom licencjata;
 • w trakcie studiów możesz ubiega się o grant wyjazdowy z programu  Erasmus Plus do jednego z 31 zagranicznych uniwersytetów (zobacz listę), z którymi IFA ma umowy o wymiany studenckie i odbycia jednego semestru studiów za granicą.
 • weźmiesz udział w działalności Koła Naukowego IFA (KNA) , może wystąpisz na kolejnych, słynnych już Warsztatach Tłumaczeniowych lub weźmiesz udział w spotkaniach i dyskusjach prężnej Sekcji językoznawczej Koła Naukowego Anglistów

 

Opisy kursów opcyjnych oferowanych w roku akademickim 2020/2021 znajdziesz tutaj:

Zachęcamy wszystkich  studentów rozpoczynających studia w IFA UJ do zapisywania się na moduł pedagogiczny przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela we wszystkich typach szkół. Informacje dotyczące modułu można znaleźć na stronie internetowej IFA lub u opiekuna specjalizacji dr. Marcina Klebana (e-mail: marcin.kleban@uj.edu.pl)


Zapisy w sekretariacie IFA w czasie przyjęć na studia lub w pierwszym tygodniu roku akademickiego poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: barbara.cukier@uj.edu.pl


Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi standardów kształcenia nauczycieli uzyskanie uprawnień pedagogicznych przez studentów rozpoczynających studia licencjackie w roku akademickim 2020/2021 będzie możliwe po ukończeniu kształcenia na studiach magisterskich. Program kształcenia można znaleźć tutaj.

 

 

Twoje wybory

Studia to także umiejętność wyboru. W  ciągu trzech lat nauki będziesz mógł wybrać kursy, które Cię najbardziej interesują. Wśród nich mogą się znaleźć:

 

 • Introduction to Semantics

Synonimia, antonimia, polisemia, wieloznaczność – poznaj tajniki relacji znaczeniowych. Podyskutuj o  kolokacjach, polach znaczeniowych, znaczeniu wyrazu, zdania i wypowiedzi.

 • Introduction to Stylistics

A teraz z kolei zobacz na czym polega kreatywność języka. Co składa się na styl? I dlaczego używamy tylu porównań, metafor, metonimii, wyolbrzymień i niedopowiedzeń? Czy figury występują tylko w języku literackim? I czy można je łatwo tłumaczyć?

 • Tłumaczenie tekstów turystycznych

W związku z rozwojem turystyki jest duże zapotrzebowanie na tłumaczenia dotyczące tej dziedziny. W trakcie kursu studenci analizują typowe rodzaje tekstów turystycznych (ulotka, wpis katalogowy, przewodnik itp.) oraz uczą się stosować różne strategie ich tłumaczenia. Poznają także zasady tłumaczenia wybranych nazw geograficznych.

 • Kulturowe aspekty przekładu

W związku z rozwojem turystyki jest duże zapotrzebowanie na tłumaczenia dotyczące tej dziedziny. W trakcie kursu studenci analizują typowe rodzaje tekstów turystycznych (ulotka, wpis katalogowy, przewodnik itp.) oraz uczą się stosować różne strategie ich tłumaczenia. Poznają także zasady tłumaczenia wybranych nazw geograficznych.

 • Persuasion in Translation

Studenci zapoznają sie z różnymi formami tekstów o charakterze perswazyjnym - tekst reklamowy, przemówienie, artykuł perswazyjny, ulotka, materiały promocyjne, itp. Zajęcia koncentrują się z jednej strony na umiejętności rozpoznawania i analizy różnych technik retorycznych i perswazyjnych oraz, z drugiej strony, na umiejętności szukania ekwiwalentnych odpowiedników takich technik w tekście docelowym.

 • Humor in Translation

W ramach tego kursu   studenci poznają w praktyce sztukę  przekładu krótkich  tekstów humorystycznych, od fragmentów felietonów prasowych po krótkie formy literackie. Przekłady dokonywane będą głównie na język polski, a w dyskusji omówione zostaną problemy językowe i kulturowe, a także preferowane  strategie przekładu.

 • New Irish Literature, prowadząca: dr Izabela Curyłło-Klag

W ramach kursu prześledzimy najnowsze dokonania pisarzy i poetów irlandzkich, zarówno tych już uznanych, jak i tych, którzy zadebiutowali w ostatniej dekadzie. Sprawdzimy, na ile są oni wolni od koszmarów dwudziestowiecznej historii oraz czy podejmują dialog z wielkimi twórcami poprzedniej epoki, takim jak Beckett, Joyce czy Yeats. Zastanowimy się, jak zmieniała się Irlandia od początku XXI wieku, kiedy była „Celtyckim Tygrysem” i atrakcyjnym celem emigracji, aż po obecne lata mniejszej prosperity i rewizji ideału wielokulturowości. Postaramy się usłyszeć nowe głosy, wyrażające doświadczenie współczesnego życia na „Zielonej Wyspie”, niejednokrotnie z ironicznym dystansem i typowo irlandzkim poczuciem humoru.

 • Cywilizacja Wysp Brytyjskich - wykład I rok (FA i FAN), prowadząca: dr hab. Beata Piątek

Celem kursu jest przedstawienie podstawowych wydarzeń historycznych ze szczególnym naciskiem na historię społeczną Wysp Brytyjskich. Kurs ma również na celu zarysowanie tła historycznego dla zjawisk kulturowych i politycznych. Ponadto kurs wprowadza elementy analizy dokumentu historycznego.

 

 • American Presidential Rhetoric/Retoryka prezydentów amerykańskich

Tematyka kursu związana jest z dyskursem publicznej debaty w USA i retoryką "Białego Domu". Uczestnicy zajęć będą mieli szansę poznać strategie perswazyjne stosowane w przemówieniach m.in. Abrahama Lincolna, Johna F. Kennedy'ego, Ronalda Regana oraz Baracka Obamy, oraz mechanikę prezydenckiej kampanii wyborczej w Ameryce.

 
 • Understanding Poetry

Opcja przeznaczona zarówno dla studentów, którzy potrzebują pomocy w czytaniu i rozumieniu poezji, jak i tych, dla których poezja stanowi szczególny przedmiot zainteresowania i fascynacji. Zasadniczym aspektem kursu jest praca z tekstem poetyckim, jego analiza i próby interpretacji w różnych płaszczyznach tematycznych. Opcja zakłada kształtowanie wrażliwości na bogactwo i złożoność dzieła poetyckiego oraz rozbudzanie świadomości potencjału interpretacyjnego, jaki tkwi w metaforze poetyckiej, symbolice i wieloznaczności języka poezji.

 • American Love Poetry

Kurs poświęcony jest amerykańskiej poezji miłosnej od Walta Whitmana do XXI wieku. Próbuje pokazać w jaki sposób polityka, normy społeczno-obyczajowe oraz indywidualne doświadczenia wpływały na amerykańskich poetów piszących o miłości.

 • Shakespeare on Page, Stage and Screen

Opcja ma na celu omówienie różnorodnych sposobów istnienia sztuk Szekspira na deskach teatralnych oraz w adaptacjach filmowych. Wychodząc od analizy tekstowej wybranych dramatów Szekspira, zajęcia skupiają się następnie na ich teatralnych oraz filmowych interpretacjach, zarówno najnowszych, jak i dwudziestowiecznych.

 • Reading with Jane Austen

Popularność powieści Jane Austen skłania do poświęcenia uwagi jej literackim inspiracjom i sposobom wykorzystania utworów innych pisarzy. Omawiane na zajęciach powieści często i w stosunkowo szerokim zakresie odwołują się do poezji i prozy czytanej przez powieściopisarkę. Kurs ma na celu poszerzenie wiedzy o twórczości Jane Austen poprzez analizę wybranych powieści w kontekście literackich odniesień, jakie zostały w nich wykorzystane.

 • Elementy klasyczne i chrześcijańskie w literaturze angielskiej

Zajęcia poświęcone są wykorzystaniu elementów klasycznych i chrześcijańskich w literaturze angielskiej. Omawiane teksty ukazują obecność w literaturze od renesansu po czasy współczesne głównych idei filozofii, teologii i literatury klasycznej oraz chrześcijańskiej.

 • Life-writing / Życiopisanie, prowadzący: dr hab. Robert Kusek

Autobiografie, biografie, dzienniki, wspomnienia, powieści i filmy biograficzne. Ale także facebook, twitter, blog. Innymi słowy, kurs poświęcony wszechogarniającemu „życiopisaniu”. Od Jane Austen do Justina Biebera.

Seminaria licencjackie w roku ak. 2020/21

 
 • Seminarium dyplomowe: językoznawstwo, prowadzący: dr hab. Grzegorz Szpila

Seminarium językoznawcze przeznaczone jest dla studentów interesujących się badaniem języka i chcących pisać pracę licencjacką z lingwistyki. Seminarium poświęcone jest przeglądowi najważniejszych zagadnień związanych z opisem języka angielskiego oraz zdobywaniu umiejętności analizowania danych językowych. Tematy omawiane na zajęciach obejmują fonetykę i fonologię, morfologię, części mowy, budowę zdań oraz wybrane aspekty pragmatyki językoznawczej.

 

 • Seminarium dyplomowe: kulturoznawstwo, prowadzący: dr hab. Beata Piątek

W trakcie seminarium dokonamy przeglądu historii brytyjskiego kina zaangażowanego społecznie począwszy od Nowej Fali lat 50-tych (Richardson, Anderson, Reisz), poprzez „kitchen sink” cinema i gritty realism Mike’a Leigh i Kena Loacha, aż po filmy Stevena Frearsa, Sary Gavron i Andrei Arnold. Celem seminarium jest krytyczne spojrzenie na sposób przedstawiania społeczeństwa brytyjskiego i jego problemów na ekranie kinowym (klasowość, mniejszości etniczne, gender, lata 80-te i thatcheryzm, poczucie tożsamości narodowej w Szkocji i Irlandii Północnej).

 

 • Seminarium dyplomowe: językoznawstwo stosowane, prowadzący: dr Ewa Bandura

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej z zakresu językoznawstwa stosowanego. W semestrze zimowym: dyskusja dotycząca zagadnień z językoznawstwa stosowanego na podstawie wybranych tekstów; formalne i merytoryczne aspekty pisania pracy dyplomowej; wybór tematu pracy. W semestrze letnim: indywidualne konsultacje dotyczące prac dyplomowych.

 

 • Seminarium dyplomowe: pragmatyka, prowadzący: dr Jerzy Świątek

Seminarium stanowi przegląd wybranych zagadnień z pragmatyki językowej a jednocześnie ma umożliwić wybór tematu i metodologii pracy dyplomowej. Z uwagi na to, że kurs pragmatyki prowadzony jest równocześnie z seminarium, nacisk położony jest na rozszerzenie wybranych zagadnień, analizę możliwych tematów prac dyplomowych oraz formalne przygotowanie do pisania pracy dyplomowej Seminarium dyplomowe obejmuje dwa obszary zagadnień. Z jednej strony są to zagadnienia dotyczące aspektów formalnych pisania pracy licencjackiej, z drugiej strony – wybrane zagadnienia z zakresu pragmatyki językowej. W obszarze pierwszym omawiane będą podstawowe elementy oraz konstrukcja pracy licencjackiej jak również pojęcia związane z przebiegiem badań naukowych oraz ich metodologią. Obszar ten obejmuje także wybór i określenie problematyki, praktyczne kwestie związane z prowadzeniem badań oraz wszelkie aspekty formalne obejmujące publikacje i źródła wykorzystywane przy pisaniu pracy wraz z konwencjami dotyczącymi wykorzystania tych źródeł w pracy naukowej (cytowanie, bibliografia itp.) Obszar drugi to wybrane zagadnienia z obszaru pragmatyki językoznawczej. Są to z jednej strony kwestie ściśle pragmatyczne przedstawione z pogłębionej perspektywy, natomiast z drugiej strony jest to także próba poszerzenia zagadnień czysto pragmatycznych o takie kwestie, które sytuują pragmatykę w kontekście innych metodologii (pragmatyka a semantyka, analiza pragmatyczna a analiza kognitywno-pragmatyczna, itp.)

 

 • Seminarium dyplomowe: przekładoznawstwo, prowadzący: dr hab. Agata Hołobut

Seminarium dyplomowe z zakresu przekładoznawstwa przybliży uczestnikom podstawowe zagadnienia z zakresu współczesnych badań nad przekładem. Na kolejnych spotkaniach podejmiemy najważniejsze pytania zadawane przez badaczy przekładu, ilustrując lektury teoretyczne praktycznymi przykładami mniej lub bardziej szczęśliwych translatorskich rozwiązań. Sięgniemy po różne modele badawcze przydatne w przekładoznawstwie. Omawiane tematy będą dotyczyć historii przekładu; przekładu literackiego, przekładu audiowizualnego; przekładu literatury dziecięcej; przekładu tekstów świętych, związków kultury z przekładem. Zajęcia poświęcone krytyce i teorii przekładu będą przeplatać się ze spotkaniami poświęconymi wyłącznie pracy koncepcyjnej nad rozprawą licencjacką: przedyskutujemy techniki planowania i realizacji indywidualnych projektów badawczych; podczas konsultacji z promotorem omówione zostaną kolejno: tematy, konspekty i poszczególne rozdziały prac licencjackich. Na wyznaczonych zajęciach uczestnicy kursu przedstawią na forum grupy strukturę pracy oraz obszerne próbki materiału empirycznego.

 

 • Seminarium dyplomowe: literatura angielska I, prowadzący: dr hab. Agnieszka Romanowska-Kowalska

W ramach kursu zatytułowanego "TL;DR or Literary Classics Reinvented" zajmiemy się współczesnymi wersjami wybranych tekstów należących do tradycyjnego kanonu literatury anglojęzycznej. W centrum uwagi znajdą się adaptacje literackie, filmowe i muzyczne, a także współczesne zastosowania klasycznych form literackich. Rozwiniemy także umiejętności potrzebne do napisania pracy dyplomowej, takie jak formułowanie pytań badawczych, stawianie tezy, wnioskowanie, redakcja językowa i edytorska. Pełny opis i plan spotkań, Pegaz, opis kursu.

 

 • Seminarium dyplomowe: literatura angielska II, prowadzący: dr Izabela Curyłło-Klag

Podczas spotkań seminaryjnych zatytułowanych „Excess versus Restraint” zajmiemy się tekstami podejmującymi problematykę umiaru i jego braku, porządku i chaosu, ograniczeń i nieskrępowania. Przyjrzymy się bohaterom nienasyconym, którzy niczym Dorian Gray ciągle poszukują nowych wrażeń, jak również postaciom, które tak jak Beckettowski Murphy nie oczekują od życia zbyt wiele. Sprawdzimy, czy poprzez odsłanianie i testowanie granic, literatura pozwala nam dostrzec dominujące normy estetyczne, etyczne i społeczne. Przedmiotem naszych analiz będą zarówno dzieła skomplikowane i bogate, charakteryzujące się wybujałością formy, jak i teksty minimalistyczne, zaskakujące precyzją i prostotą.

 

 • Seminarium dyplomowe: literatura amerykańska, prowadzący: dr Michał Choiński

Seminarium dyplomowe będzie poświęcone problematyce współczesnej literatury amerykańskiej w kontekście obszaru Południa. Na zajęciach omówimy najważniejsze metodologiczne trendy związane ze studiami na Południem (Southern Studies) tj. poruszymy zagadnienia związane z denializmem historycznym w literaturze, paradoksami kultury, problematyką rasową oraz opisem przeszłości, która – jak pisze William Faulkner – nawiedza Południe niczym duch. Poza rozważaniami na temat metodologii, będziemy też czytać teksty autorów wywodzących się z Południa (Tennessee Williams, Flannery O’Connor, Katherine Anne Porter, Dorothy Allison), które nie znajdują się w klasycznym kanonie lektur. Wszystko to pomoże w przygotowaniu prac dyplomowych związanych z istotną obecnie tematyką studiów amerykanistycznych.