Kontakt

Pokaż Kraków, al.Mickiewicza 9A na większej mapie

Adres
al. Mickiewicza 9A, 31-120 Kraków

Instytut Filologii Angielskiej

Sekretariat ds. finansowych


godziny otwarcia: 10.00 - 14.00 z wyjątkiem poniedziałków

31-120 Kraków, al. Mickiewicza 9A, pok. 129 (pierwsze piętro)
 

mgr Alicja Styba, tel. 012 663 4447, e-mail: alicja.styba@uj.edu.pl

 

Sekretariat ds. kadrowych

godziny otwarcia: 10.00 - 14.00 z wyjątkiem poniedziałków

31-120 Kraków, al. Mickiewicza 9A, pok. 122 (pierwsze piętro)
 

mgr Kamila Styba, tel. 012 663 4370, e-mail: kamila.styba@uj.edu.pl

mgr Anna Żytka, tel. 012 663 4370, e-mail: anna.zytka@uj.edu.pl – urlop

 

Sekretariat ds. studenckich

specjalność: filologia angielska - studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne), filologia angielska z językiem niemieckim

 

godziny otwarcia: 10.00 - 14.00 z wyjątkiem poniedziałków

31-120 Kraków, al. Mickiewicza 9A, pok. 127 (pierwsze piętro)

mgr inż. Barbara Cukier, tel. 012 663 4372,  e-mail: barbara.cukier@uj.edu.pl

mgr Karolina Kopacz, tel. 012 663 4371,  e-mail: karolina.kopacz@uj.edu.pl

mgr inż. Bogumiła Galos, tel. 012 663 4373, e-mail: bogumila.galos@uj.edu.pl

 

Zakres działalności sekretariatu:

 • przyjmowanie podań dotyczących toku studiów  do rozpatrzenia przez Zastępcę Dyrektora Instytutu,
 • przyjmowanie podań dotyczących wszelkich spraw finansowych do rozpatrzenia  przez Dyrektora Instytutu,
 • przyjmowanie podań do Państwa Dziekanów Wydziału Filologicznego po uprzednim zaopiniowaniu przez właściwego Dyrektora Instytutu
 • wpisy na studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
 • wydawanie zaświadczeń o byciu studentem, do kredytu studenckiego, do ZUS i innych instytucji na żądanie studenta
 • wydawanie legitymacji studenckich oraz ich duplikatów w razie zagubienia oryginału lub zmiany nazwiska,
 • przedłużanie ważności legitymacji studenckich
 • nadawanie nowego hasła do USOSweb
 • informowanie studentów o odwołanych zajęciach dydaktycznych
 • przyjmowanie dokumentacji koniecznej do złożenia egzaminu licencjackiego i magisterskiego
 • wydawanie dyplomów ukończenia studiów I i II stopnia
 

W razie wątpliwości i problemów sekretariat służy pomocą oraz udziela informacji w zakresie spraw studenckich.

Inne przydatne informacje: