Harmonogram zajęć - semestr zimowy 2020/21

Tutaj znajduje się  harmonogram studiów niestacjonarnych w semestrze zimowym 2020/21 z linkami prowadzacymi do platformy MS Teams, na której prowadzący utworzyli zespoły zajęciowe. Proszę dołączyć do właściwego zespołu na kilka dni przed terminem pierwszych zajęć, a w dniu zajęć dołączyć do spotkania o wyznaczonej godzinie.

Tutaj  natomiast najduje się link do tego samego harmonogramu, ale bez linków do MS Teams.

Harmonogram jest plikiem excela i składa się z 12 arkuszy: Całość, SL FAN I rok (to studia licencjackie), itd. oraz np. SM językoznawstwo I rok (to studia magisterskie filologia angielska, język w biznesie), lub SM FAN przekład I rok (to studia magisterskie filologia angielska z językiem niemieckim przekładoznawstwo). Proszę znaleźć swój rok i specjalność.
 
Podział na grupy I roku SL FAN zostanie ogłoszony przed pierwszym zjazdem.
 
W razie pytań, wątpliwości proszę się kontaktować z kierowniczką studiów niestacjonarnych dr hab. Beatą Piątek beata.piatek@uj.edu.pl