Harmonogram zajęć - filologia angielska z j.niemieckim

Semestr zimowy 2019/20 - studia licencjackie, stacjonarne

Zalecamy śledzenie zmian w harmonogramach - harmonogramy modyfikowane są na bieżąco.

 

Uwaga

1. w okresie poprzedzającym rozpoczęcie zajęć wszelkie uwagi i pytania dotyczące harmonogramu proszę umieszczać na: https://www.facebook.com/pages/category/Education/IFA-UJ-harmonogram-1433351593569069/

2. wszystkie pytania, które nie dotyczą bezpośrednio harmonogramu (związane z programem studiów, ich trybem, podziałem na grupy, procedurami zapisu do grup, itp.) prosimy kierować do opiekunów lat/specjalizacji.