Galeria publikacji

Wokół literatury, historii i kultury

Ewa Kowal
The Post-Crash Decade of American Cinema

B.Kucała, Intertextual Dialogue with the Victorian Past in the Contemporary Novel. K.Bazarnik, Liberature. A Book-bound Genre. A.Walczuk, Elizabeth Jennings and the Sacramental Nature of Poetry

 

Zobacz więcej....

 

Wokół języka

E.Chrzanowska-Kluczewska, Much More Than Metaphor. E.Mańczak-Wohlfeld, Angielsko-polskie kontakty językowe. E.Willim, Event, Individuation and Countability A.Pawelec,
Metafora pojęciowa a tradycja

 

Zobacz więcej...

Wokół dydaktyki języka angielskiego

M.Jodłowiec, Matura Companion.Język angielski. Egzamin pisemny J. Dooley, V.Evans, M.Jodłowiec, Matura Companion. Język angielski. Egzamin ustny i pisemny A.Niżegorodcew, Input for Instructed L2 Learners. The Relevance of Relevance. A.Niżegorodcew, M.Jodłowiec (red.), Dydaktyka języków obcych na poczatku XXI wieku

 

Zobacz więcej...

Wokół przekładu

A.Romanowska, Za głosem tłumacza. Szekspir Iwaszkiewicza, Miłosza i Gałczyńskiego

W.Chłopicki, J.Świątek,
Angielski w polskiej reklamie

przekład A. Pawelec przekład J.Rybicki

 

Zobacz więcej...