Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld received her Ph.D. degree in English linguistics in 1977 (University of Warsaw) and post-doctoral degree in linguistics in 1993 (Jagiellonian University). She is a full professor of English linguistics at the Jagiellonian University in Kraków. She was given this title from the President of the Polish Republic in 1997 on the basis of a number of publications and two monographs: Angielskie elementy leksykalne w języku polskim (English lexical elements in the Polish language), Kraków: Universitas, 1994 and Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim (Tendencies in the assimilation of contemporary English loanwords in Polish), Kraków: Universitas, 1995. She has published over 160 papers and review articles. Since 2006 she has edited the journal Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. Her academic interests concern contact linguistics, the influences of English on Polish and other European languages, English-Polish contrastive studies as well as teaching English grammar to Polish students. Since 1994 she has been head of the English Linguistics Department at the Institute of English Studies of the Jagiellonian University. She has supervised ten Ph.D. students. She is a member of many Polish and international linguistic associations. From 2003 to 2006 she was president of the Polish Linguistics Society. Since 2003 she has been a member of the Linguistic Committee of the Polish Academy of Sciences and since 2011 she has been its vice-president. She had held a number of different administrative functions, including vice-dean of the Philological Faculty at the Jagiellonian University in Kraków, director of the Institute of English Studies at the Jagiellonian University in Kraków, member of the Polish Accreditation Commission and of the University Accreditation Commission.

 

Books – authored

 

1992. Analiza dekompozycyjna zapożyczeń angielskich w języku polskim. (Zeszyty Naukowe
UJ. Prace Językoznawcze 235). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1994. Angielskie elementy leksykalne w języku polskim. Kraków: Towarzystwo Autorów i
Wydawców Prac Naukowych “Universitas”.

1995. Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim.

Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”.

2001. A Dictionary of European Anglicisms. A Usage Dictionary of Anglicisms in Sixteen
European Languages. M. Görlach (ed.). Oxford: Oxford University Press, (2nd. ed.
2005), (contributor for Polish).

2006. Angielsko-polskie kontakty językowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego.

 

Books – edited and co-edited

 

1998. Professor Roman Dyboski. Founder of English Studies in Poland. Proceedings of the
Commemorative Conference for Roman Dyboski (1883–1945). Kraków: Towarzystwo
Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, (co-edited with T. Bela).

2000. Tradition and Postmodernity. English and American Studies and the Challenge of the
Future. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2000. Studia linguistica in honorem Stanislai Stachowski. Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2002. Proceedings from the Tenth Annual Conference of the Polish Association for the Study
of English (PASE Papers in Linguistics, Translation and TEFL Methodology).

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2002–2003. Radosa Personiba. Vol. II. Riga: Raka, (co-edited with R. Bebre, A.J. Cropley,

A. Petrulyté).

2010. Studies on the Turkish World. A Festschrift for Professor Stanisław Stachowski on the
Occasion of His 80th Birthday. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
(co-edited with B. Podolak).

2010. Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN.

2013. Exploring the Microcosm and Macrocosm of Language Teaching and Learning. A
Festschrift on the Occasion of 70th Birthday of Professor Anna Niżegorodcew.
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, (co-edited with M. Jodłowiec).

2015. Words and Dictionaries. A Festschrift  for Professor Stanisław Stachowski on the
Occasion of His 85th Birthday. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
(co-edited with B. Podolak).

 

 

Journals – edited

 

2006– . Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Coursebooks

 

1981. A Practical Grammar of English. P. 1. 1st ed. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, (2nd ed. 1982), (co-authored with A. Niżegorodcew).

1981. A Practical Grammar of English. P. 2. 1st ed. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, (2nd ed. 1982), (co-authored with A. Niżegorodcew).

1981. A Practical Grammar of English. P. 3. 1st ed. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, (2nd ed. 1983), (co-authored with E. Willim).

1981. Mała gramatyka języka angielskiego z ćwiczeniami. Warszawa: Wiedza Powszechna,
(co-authored with A. Niżegorodcew and E. Willim).

1987. A Practical Grammar of English. 3rd ed. Rev. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, (co-authored with A. Niżegorodcew and E. Willim).

1988. A Practical Grammar of English. P. 4. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, (co-authored with E. Willim).

1993. Teksty i podteksty. Polish Language in its Cultural Context: A Handbook and Reader.
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, (co-
authored with B. Mazur, M. Jodłowiec, R. Nagucka, J. Ozga and E. Tabakowska).

1997. A Contrastive Approach to Problems with English. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN, (co-authored with E. Willim).

1999. A Practical Grammar of English. 7th ed. Kaunas: “Sviesa”, (co-authored with A.
Niżegorodcew and E. Willim).

1999. A Practical Grammar of English. 8th ed. Praha: Academia, (co-authored with A.
Niżegorodcew and E. Willim).

1999. Mała gramatyka języka angielskiego z ćwiczeniami. 5th ed. Warszawa: Wiedza
Powszechna, (co-authored with A. Niżegorodcew and E. Willim).

2010. A Practical Grammar of English. 14th ed. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,
(co-authored with A. Niżegorodcew and E. Willim).

 

Articles in refereed journals

 

1979–1989

1979. Stative verbs in imperative sentences. Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze 63:
43–47.

1980. The use of stative verbs in English and Polish imperative sentences. Kwartalnik
Neofilologiczny XXVII(1): 43–48.

1980. Angielskie zdania warunkowe w procesie nauczania. Języki Obce w Szkole 4: 222–226.

1980. Clipping in English seen in relation to Zipf’s hypothesis. Kwartalnik Neofilologiczny
XXVII(3): 359–363.

1984. Analiza błędów gramatycznych w pracach kandydatów na filologię angielską. Przegląd
Glottodydaktyczny VI: 117–129, (co-authored with E. Willim).

1984. Teaching English grammar to Polish university students. Zeszyty Naukowe UJ. Prace
Historyczno-Literackie 51: 227–233, (co-authored with A. Niżegorodcew).

1984. A note on the classification of English imperative sentences. Kwartalnik
Neofilologiczny XXXI(1): 45–49.

1984. On some Russian words in the British press. Kwartalnik Neofilologiczny XXXI(3):

351–354.

1986. On the construction ‘give it him’. Kwartalnik Neofilologiczny XXXIII(1): 61–65.

1987. Najstarsze zapożyczenia angielskie w polszczyźnie. Język Polski LXVII: 25–31.

1987. Efemerydy pochodzenia angielskiego w Słowniku wileńskim. Poradnik Językowy 2:
100–103.

1988. Anglicyzmy w Słowniku warszawskim. Język Polski LXVIII: 24–29.

1988. Liczba mnoga zapożyczeń angielskich. Poradnik Językowy 7: 512–514.

1988. Semantic fields of English loanwords in modern Polish. Kwartalnik Neofilologiczny
XXXV(3): 271–284.

1989. Z historii rozwoju analizy składnikowej znaczenia leksykalnego. Przegląd
Humanistyczny 12: 139–151.

1989–1990. Zapożyczenia angielskie w słowniku Jungmanna. Studia Occidentalis 46(7):

115–119.

 

1990–1999

1990. Przedmioty językoznawcze w kształceniu nauczycieli języka angielskiego na poziomie
akademickim. Materiały i Sprawozdania 18. Kraków: Wydawnictwo WSP, 61–70,

(co-authored with M. Jodłowiec).

1991. The semantic integration of English loanwords in Polish. Kwartalnik Neofilologiczny
XXXVIII(1): 45–54.

1991. Dopełniacz niektórych zapożyczeń angielskich w języku polskim. Poradnik Językowy

9–10: 429–431.

1991. Tamersi – nowa tendencja w języku polskim? Poradnik Językowy 9–10: 431–432.

1993. Uwagi o wpływie języka angielskiego na polszczyznę końca XX w. Język Polski

LXXIII: 279–281.

1994. Leksykon w procesie nauczania języka angielskiego. Języki Obce w Szkole 3: 206–208.

1994. On some lexical differences between English and Polish. Kwartalnik Neofilologiczny
XLI(1): 31–35.

1994. Leksykon zapożyczeń angielskich w języku polskim. Biuletyn Polskiego Towarzystwa
Językoznawczego L: 101–108.

1994. English loanwords in Amszejewicz’s dictionary. Kwartalnik Neofilologiczny XLI(3):
251–254.

1994. The projected “Usage Dictionary of Anglicisms in Selected European Languages
(UDASEL)”. The European English Messenger 3(2): 65–69, (co-authored with M.
Görlach).

1995. Parę uwag na temat wielojęzycznego słownika Ph.A. Nemnicha. Zeszyty Naukowe UJ.
Prace Językoznawcze 117: 69–72.

1996. Parę uwag o pierwszej gramatyce języka angielskiego wydanej w Polsce. Języki Obce w
Szkole 5: 395–388.

1996. The influence of English on the language of Polish teenagers. Studia Etymologica
Cracoviensia 1: 45–48.

1996. The frequency of English loanwords in written Polish. Suvremena Lingvistica 22(1–2):
643–648.

1997. O konieczności nauczania gramatyki języka obcego. Języki Obce w Szkole 2: 138–143.

1997. Czy rzeczywiście nadużywamy zapożyczeń angielskich w polszczyźnie? Język Polski
LXXVII(4–5): 292–297.

1997. The future of libraries from the linguist’s point of view. Studia in Librarianship and
Information Science 3: 47–48.

1997. Najnowsze zapożyczenia angielskie w polskiej prasie. Poradnik Językowy 3: 84–86.

1999. Wpływ angielszczyzny na języki europejskie. Kwartalnik Neofilologiczny XLI: 129–135.

1999. On the origin of -s in the third person singular present indicative. Studia Etymologica
Cracoviensia IV: 97–104.

1999. Anglicyzmy w terminologii marynistycznej. Poradnik Językowy 1: 30–34.

 

2000–2009

2000. Jeszcze o najnowszych zapożyczeniach angielskich w języku polskim. Poradnik
Językowy 2: 74–76.

2000. Gramatyka języka polskiego w kształceniu neofilologów. Biuletyn Glottodydaktyczny 6:
101–105, (co-authored with J. Labocha).

2003. Anglicyzmy w słowniku wyrazów obcych M. Arcta a występowanie zapożyczeń
angielskich we współczesnej polszczyźnie. Zeszyty Naukowe UJ. Prace

Językoznawcze 121: 213–218.

2004. Starsze i nowsze zapożyczenia angielskie w mówionej oraz pisanej odmianie języka
polskiego. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LX: 109–115.

2004. Fonetyka zapożyczeń angielskich w polszczyźnie XXI wieku. Poradnik Językowy 3: 3–
7.

2005. English borrowings in two contemporary Polish lexicons of anglicisms. Studia
Turcologica Cracoviensia 10: 269–277.

2005. Angielski językiem międzynarodowej komunikacji. Alma Mater 75: 34–35.

2006. Basic assumptions of the theory of borrowing. Armenian Folia Linguistika 1(2): 55–60.

2007. Rodzaj gramatyczny zapożyczeń angielskich w polszczyźnie. Biuletyn Polskiego
Towarzystwa Językoznawczego LXIII: 39–48.

2007. Some remarks on “A Usage Dictionary of Anglicisms in Sixteen European Languages”.
Armenian Folia Linguistika 1(3): 18–27.

2008. Teaching English grammar to Polish students. Studia Linguistica Universitatis
Iagellonicae Cracoviensis 125: 29–40, (co-authored with E. Chrzanowska-
Kluczewska).

2008. Morfologia zapożyczeń angielskich w językach europejskich. Studia Linguistica
Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 125: 113–120.

2008. The impact of English on Polish: Myth or truth? Kwartalnik Neofilologiczny LV: 3–8.

2009. Wspomnienie pośmiertne o prof. dr hab. Rucie Naguckiej (1930–2009). Kwartalnik
Neofilologiczny LVI(1): 115–117.

2009. Wspomnienie pośmiertne o prof. dr hab. Rucie Naguckiej (1930–2009). Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXV: 19–22.

 

2010–2020

2010. Uwagi na temat „Słownika zapożyczeń angielskich w polszczyźnie”. Prace Komisji
Neofilologicznej PAU IX: 73–84.

2013. English loanwords in Polish. Kwartalnik Neofilologiczny LX: 17–28.

2014. Angielskie wyrazy okolicznościowe we współczesnej polszczyźnie. LingVaria IX(1):
69–79, (co-authored with M. Kuźniak).

2014. Profesor Roman Dyboski jako gramatyk. Prace Komisji Neofilologicznej PAU XII: 35–
42, (co-authored with  E. Chrzanowska-Kluczewska).

2014. Profesor Kazimierz Polański jako slawista i anglista (dorobek anglistyczny).
Bohemistyka 3: 299–303.

2014. Ocena programów nauczania przedmiotów językoznawczych na filologiach obcych.
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXX: 223–238.

2016. English-Polish contrastive grammar at Polish universities. LingBaw (Linguistics

Beyond and Within) 2: 126–138.

2016. The influence of English on Polish morphology. Kwartalnik Neofilologiczny LXIII(4):
421–434, (co-authored with A. Witalisz).

2016. Language planning activities and policy: The case of Poland. Glottodidactica XLIII(2):
63–83, (co-authored with M. Kuźniak).

2017. Norma językowa w kontekście kontaktów językowych. Biuletyn Polskiego
Towarzystwa Językoznawczego LXXIII: 211–219.

2018. Profesor Roman Dyboski jako językoznawca. Polska Akademia Umiejętności.

ArchiwumPAN i PAU. W Służbie Nauki 28: 53–61, (co-authored with E. Chrzanowska-
Kluczewska).
2018. Introducing and developing GLAD – The Global Anglicism Database Network. The
ESSE Messenger 27(2): 4–19, (co-authored: with H. Gottlieb, G. Andersen, U.
Busse, E.Peterson and V. Pulcini).

2019. Wpływ angielszczyzny na języki europejskie i nieeuropejskie w kontekście projektu
GLAD (Global Anglicism Database). Biuletyn Polskiego Towarzystwa
Językoznawczego LXXV: 99–110, (co-authored with A. Witalisz).

2019. Anglicisms in The National Corpus of Polish: Assets and limitations of corpus tools.
Studies in Polish Linguistics 14(4): 171–190, (co-authored with A. Witalisz).
 2020. Polityka językowa w Polsce a wpływ języka angielskiego na polszczyznę. LingVaria

30 (2): 149-158.

 

Book chapters

 

1990–1999

1993. Najstarsze zapożyczenia angielskie w polszczyźnie. In: Z. Krążyńska (ed.). Historia
języka polskiego. Wypisy z literatury. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
232–234, (przedruk skróconej wersji wcześniej opublikowanego artykułu).

1995. Should we teach English lexicon? In: A. Niżegorodcew and A. Kosiarz-Stolarska (eds).
Second and Foreign Language Acquisition. Kraków: Towarzystwo Autorów i
Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 43–45.

1997. Teksty i podteksty – podręcznik do nauki kultury i języka polskiego dla
zaawansowanych studentów anglojęzycznych. In: B. Janowska and Z. Porayski-

Pomsta (eds). Język polski w kraju i za granicą. Vol. II. Warszawa: Elipsa, 31–34, (co-

authored with W. Chłopicki and M. Jodłowiec).

1998. Roman Dyboski as a grammarian. In: T. Bela and E. Mańczak-Wohlfeld (eds).

Professor Roman Dyboski: Founder of English Studies in Poland. Proceedings of the
Commemorative Conference for Roman Dyboski (1883–1945). Kraków: Towarzystwo
Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 69–75, (co-authored with E.
Chrzanowska-Kluczewska).

1999. On teaching English-Polish contrastive grammar. In: M. Wysocka (ed.). On Language
Theory and Practice. Vol. II. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 53–

59, (co-authored with E. Willim).

1999. Elementy kultury angielskiej w „Panu Tadeuszu”. In: Z. Kurzowa and Z. Cygal-Krupa
(eds). Mickiewicz i Kresy. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
Naukowych “Universitas”, 221–229.

1999. Nowe zjawiska w procesie zapożyczania z języka angielskiego do polszczyzny. In: M.
Brzezina and H. Kurek (eds). Collectanea linguistica in honorem Casimiri Polański.
Kraków: Księgarnia Akademicka, 119–124.

 

2000–2009

2000. Najstarsza warstwa anglicyzmów określających ubiór w języku polskim. In: H. Wróbel
(ed.). Studia z filologii słowiańskiej ofiarowane prof. Teresie Orłoś. Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 149–154.

2000. Tendencje purystyczne we współczesnej polszczyźnie. In: E. Mańczak-Wohlfeld (ed.).
Studia linguistica in honorem Stanislai Stachowski. Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 93–97.

2001. Pozycja języka angielskiego w świecie. In: Z. Cygal-Krupa (ed.). Studia
Językoznawcze. Dar przyjaciół i uczniów dla Zofii Kurzowej. Kraków: Towarzystwo
Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 209–214.

2001. The English equivalents in “Linguarum totius orbis vocabularia comparative”. In: W.
Witalisz (ed.). Studies on Language and Literature in Honour of Professor Karl-Heinz
Göller. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 181–186.

2002. Występowanie zapożyczeń angielskich we współczesnej polszczyźnie. In: W.

Chłopicki (ed.). Język a komunikacja 4.2. Język trzeciego tysiąclecia 2. Vol. II.

Kraków: Tertium, 341–347.

2002. Polish. In: M. Görlach (ed.). An Annotated Bibliography of European Anglicisms.
Oxford: Oxford University Press, 176–189.

2002. Polish. In: M. Görlach (ed.). English in Europe. Oxford: Oxford University Press, 213–
229, (2nd ed. 2004).

2004. Does the spread of English constitute a threat to Polish? In: A. Duszak and U. Okulska
(eds). Speaking from the Margin. Frankfurt am Main: Peter Lang, 177–182.

2004. Język angielski na przełomie stuleci. In: H. Kurek and J. Labocha (eds). Studia
linguistica. Danutae Wesołowska oblata. Kraków: Towarzystwo Autorów i
Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 163–168.

2005. The oldest layer of English loans in the Polish language. In: A. Witalisz, D. Jandl, K.
Odwarka, H.D. Pohl and W. Witalisz (eds). Filled with Many Splendored Words.

Papers on Culture, Language and Literature in Honour of Prof. Dr. Fritz K. König.

Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 263–268.

2005. Język angielski w polskich nagłówkach prasowych. In: M. Dąbrowska (ed.). Język a
komunikacja 8.3. Język trzeciego tysiąclecia 3. Vol. III. Kraków: Tertium, 57–63.

2006. Language contact vs. foreign and second language acquisition. In: J. Arabski (ed.).
Cross-linguistic Influences in the Second Language Lexicon.
Clevedon/Buffalo/Toronto: Multilingual Matters, 46–54.

2006. Gramatyka języka angielskiego w nauczaniu studentów polskich. In: A. Duszak, E.

Gajek and U. Okulska (eds). Korpusy w angielsko-polskim językoznawstwie

kontrastywnym. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych

“Universitas”, 101–112, (co-authored with E. Chrzanowska-Kluczewska).

2007. The semantics of English loanwords in European languages. In: O.O. Taranienko (ed.).
Problemi zistavnoi semantiki 8. Kiev: Vid. centr KNLU, 114–118.

2007. English studies in Poland  (with reference to linguistics). In: M.Y. Tseng (ed.).

Exploring Language at the Interface. Taipei: The Crane Publishing Co., 209–235.

2007. Nieścisłości w polskich słownikach wyrazów obcych. In: G. Szpila (ed.). Język a
komunikacja 17. Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy. Kraków:
Tertium, 209–217.

2008. Influences of  English in contemporary Polish. In: E. Andrews (ed.). Linguistic

Changes in Post-Communist Eastern Europe and Eurasia. New York: Columbia

University Press, 88–102.

2008. Niedostatki w opisie znaczenia w słownikach języka polskiego. In: M. Kita (ed.). Błąd
językowy w perspektywie komunikacyjnej. Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania
Marketingowego i Języków Obcych, 323–330.

2009. A contrastive approach to teaching English as a foreign language. In: M. Wysocka

(ed.). On Language Structure Acquisition and Teaching. Katowice: Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, 445–453.

2009. Terminologia językoznawcza w Wikipedii. In: A. Janus-Sitarz (ed.). W trosce o dobrą
edukację. Prace dedykowane prof. Jadwidze Kowalikowej z okazji 40-lecia pracy
naukowej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
“Universitas”, 445–453.

 

2010–2019

2010. Ortografia i fonetyka zapożyczeń angielskich w językach europejskich. In: R.
Przybylska, J. Kąś and K. Sikora (eds). Symbolae grammaticae in honorem Boguslai
Dunaj. Kraków: Księgarnia Akademicka, 403–408.

2010. Czas w procesie zapożyczania. In: E. Komorowska (ed.). W kręgu koloru, przestrzeni i
czasu. Szczecin: Volumina.pl, Daniel Krzanowski, 181–188.

2010. Język polski w dobie globalizacji. In: J. Gruchała and H. Kurek (eds). Silva rerum
philologicarum. Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie z okazji Jej
jubileuszu. Kraków: Księgarnia Akademicka, 213–221.

2010. Semantyka zapożyczeń angielskich w języku francuskim. In: J. Górnikiewicz, H.

Grzmil- Tylutki and I. Piechnik (eds). W poszukiwaniu znaczeń. Studia dedykowane

Marceli Świątkowskiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 317–

324.

2011. The nature of English as a foreign language in Poland. In: P.P. Chruszczewski and Z.
Wąsik (eds). Languages in Contact 2010. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Filologicznej, 121–126.

2011. Uwagi na temat liczby mnogiej zapożyczeń angielskich. In: E. Komorowska and D.
Stanulewicz (eds). Liczba i miara w językach i kulturach świata. Szczecin:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL, 169–175.

2012. The status of English lexis in Polish. In: Z. Wąsik and P.P. Chruszczewski (eds).
Languages in Contact 2011. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej,
165–175.
2012. The assimilation of English loanwords in Polish and German on the semantic level. In:
M. Olpińska-Szkiełko, S. Grucza, Z. Berdychowska and J. Żmudzki (eds). Der

Mensch und seine Sprachen. Festschrift für Professor Franciszek Grucza. Frankfurt

am Main: Peter Lang, 428–435.

2012. Polski wariant języka polskiego – Polish English. In: M. Pachowicz and K. Choińska
(eds). Mundus verbi. In honorem Sophiae Cygal-Krupa. Tarnów: Wydawnictwa
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos,
248–252.

2013. A comparison of the influences of English on Hungarian and Polish. In: A. Witalisz

(ed.). Papers on Language, Culture and Literature 4. Krosno: Państwowa Wyższa

Szkoła Zawodowa, 185–197.

2014. Zmiany  w programach nauczania  językoznawstwa na krakowskiej anglistyce. In: D.
Dziadosz, A. Krzanowska and A. Szlachta (eds). Stałość i zmienność w językach i
kulturach świata. Vol. I. Szczecin: Volumina.pl, Daniel Krzanowski, 233–250.
2014. Wybrane zapożyczenia pochodzenia skandynawskiego we współczesnej
polszczyźnie. In: A. Moroz, P. Sobotka and M. Żabowska (eds). Maiuscula
linguistica. Studia in honorem Professori  M. Grochowski sextuagesimo quinto
dedicate. Warszawa: Bel Studio, 383–390.

2015. Wspomnienie pośmiertne o prof. dr hab. Rucie Naguckiej. In: A. Banach (ed.). Kroniki
Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok akademicki 2008/2009 i 2009/2010. Kraków:
Uniwersytet Jagielloński, 193–195.

2016. English language use in scientific discourse. In: B. Cetnarowska, M. Kuczok and M.
Zabawa (eds). Various Dimensions of Contrastive Studies. Katowice: Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, 233–245.

2017. Is English a lingua franca of scientific discourse in modern times? In: B. Mišić Ilič and
V. Lopčič (eds). Jezik, Književnost, Vreme: Jezička Istraživanja. Niš: Filozofski

fakultet u Nišu, 487–498.

2017. On the etymology of anglicisms in Polish dictionaries. In: M. Németh, B. Podolak and
M. Urban (eds). Essays in the History of Languages and Linguistics. Dedicated to
Marek Stachowski on the Occasion of His 60th Birthday. Kraków: Księgarnia
Akademicka, 423–432.

2018. Kryteria opisu haseł w projekcie Global Anglicism Database (GLAD). In: A.
Dobaczewski, A. Moroz and P. Sobotka (eds). Sens i konwencje w języku. Studia
dedykowane Profesorowi Maciejowi Grochowskiemu. Toruń: Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 221–234.

2018. Projekt Global Anglicism Database (GLAD) – stan prac. In: U. Okulska, U.

Topczewska and A. Jopek-Bosiacka (eds). Wybrane zagadnienia lingwistyki tekstu,
analizy dyskursu, komunikacji międzykulturowej. In memoriam Profesor Anny Duszak

(1950–2015). Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu

Warszawskiego, 301–328.
2019. Language policy in Poland: A case of the influence of English on Polish. In: A. Koll-
Stobbe (ed.). Informalization and Hybridization of Speech Practices. Polylingual
Meaning-Making across Domains, Genres, and Media. Berlin: Peter Lang, 69–81.
 

 

Book reviews

 

1979. Close, R.A. 1975. A Reference Grammar for Students of English. Studia Anglica
Posnaniensia 11: 210–212.

1983. Leech, G., Svartvik, J. 1975. A Communicative Grammar of English. Kwartalnik
Neofilologiczny XXX(1): 86–88.

1985. Aarts, F., Aarts, J. 1982. English Syntactic Structures. Studia Anglica Posnaniensia 17:
310–311.

1989. Bosewitz, R. 1987. Penguin Students’ Grammar. Języki Obce w Szkole 5: 459–460.

1996. Tabakowska, E. 1995. Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa
kognitywnego. Kwartalnik Neofilologiczny XLIII: 167–168.

1999. Seretny, A. 1998. Definicje i definiowanie. Kwartalnik Neofilologiczny XLVI: 315–

316.

2000. Chłopicki, W., Świątek, J. 2000. Angielski w polskiej reklamie. Kwartalnik
Neofilologiczny XLVII: 357–359.

2002. Ożóg, K. 2001. Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Poradnik Językowy 2: 68–70.

2004. Lipiński, K. 2000. Vademecum tłumacza. Kwartalnik Neofilologiczny LI: 208–209. 

 

Reports and abstracts

 

1990. Zapożyczenia angielskie w słowniku Jungmanna. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji
Naukowych PAN XXXI(2): 40–41.

1992. Zapożyczenia angielskie w języku polskim (XVIII–XX w.). Sprawozdania z Posiedzeń
Komisji Naukowych PAN XXXVI(1–2): 45–46.

1998. Pozytywne i negatywne aspekty programu TEMPUS JEP 09639-95. Uwagi
językoznawcy. In: J. Gierowski (ed.). Tempus PHARE. The Final Conference of the
Mobility for the Study of Religious Interaction: Christianity – Judaism – Islam.
Biblioteka Ekumenii i Dialogu 6. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII, 35–41.

2002. The humanities for natural scientists (on the example of linguistics). In: I. Maciejowska
and G. Stochel (eds). Interdisciplinary Education – Challenge of 21st Century:
Tempus Seminar, Jagiellonian University: Kraków, 13–17 December 2000. Kraków:

Fall, 133.

2004. Nowa forma kształcenia – studia międzywydziałowe. In: D. Skulicz (ed.). W
poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, 163–166.

2009. Czy język polski podlega globalizacji. Język w dialogu między kulturami, 27.

2010. The nature of English in Polish. Languages in Contact (Book of Abstracts). Wrocław:
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej, 47.

2011. The status of English lexis in the Polish language. Languages in Contact (Book of
Abstracts). Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej, 37–38.