Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Dr Marcin Kleban

Marcin Kleban na stronach organizacji ORCID (0000-0002-3985-392X)
 

W IFA UJ zajmuje się koordynowaniem programu modułu dydaktycznego oraz prowadzeniem zajęć z metodyki nauczania języka obcego, wykorzystaniem technologii cyfrowych w kształceniu językowym oraz praktycznej nauki języka angielskiego.

Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z komunikacją w języku angielskim wspomaganą przez narzędzia cyfrowe oraz zagadnieniami dotyczącymi nauczania języka we współpracy na odległość (virtual exchange). Ponadto jest zaangażowany w pracę nad międzynarodowymi oraz krajowymi projektami:

 

Projekt CLAVIER (z linkem do opisu Clavier) koordynator projektu 2014 - obecnie

Erasmus + Mission Based Learning, 2019- 2022 – kierownik projektu

Erasmus + Teacher of English for Future Europe (z linkem do opisu TEFE), 2020 – 2023, kierownik projektu

Projekt MEiN Mistrzowie Dydaktyki 2021- 2022 - kierownik projektu

Projekt mający na celu pracę z szczególnie uzdolnionymi studentami

 

Wybrane publikacje

Niżegorodcew, A., Bystrov, Y. and Kleban, M. (2011). Developing Intercultural Competence Through English: Focus on Ukrainian and Polish Cultures. Kraków: Jagiellonian University Press.

Kleban, M. and Willim, E. (2013) PASE Papers in Linguistics. Kraków: Jagiellonian University Press.

Krajka, J. and Kleban, M. (2014) E-Training in Practical Teacher Development – From Local to Global Connections. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning, 24/1, str. 96-106.

Bueno-Alastuey, M., C. & Kleban, M. (2014) Matching linguistic and pedagogical objectives in a telecollaboration project: a case study. Computer Assisted Language Learning, str. 1-19.

Kleban, M. & Bueno-Alastuey, M., C. (2015) Creating Pedagogical Knowledge through Electronic Materials in a Telecollaboration Project for Pre-service Teacher Trainees. In: A. Gimeno, M. Levy, F. Blin & D. Barr (eds.). WorldCALL: Sustainability and Computer-Assisted Language Learning. London: Bloomsbury. str. 39-52.

Ensor, S., Kleban, M. & Rodrigues, C. (2017) Telecollaboration: foreign langauge teachers (re)defining their role. Alsic, vol. 20, 2. https://doi.org/10.4000/alsic.3140

Abreu, G., & Kleban, M. (2019) Crisis discourses: Poland and Portugal in English language media, Diacritica, vol. 33/19, str.199-219.

MacKinnon, Teresa; Ensor, Simon; Kleban, Marcin; Trégoat, Claude. (2020). Recognising participation in virtual exchange: open badges and the CLAVIER contribution. In Helm, Francesca; Beaven, Ana (Eds), Designing and implementing virtual exchange – a collection of case studies (pp. 141-152). Research-publishing.net. https://doi.org/10.14705/rpnet.2020.45.1122