Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Mgr Krystyna Strzebońska-Cichorz

Absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej UJ (2012), gdzie jest zatrudniona na stanowisku lektora w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego i Nauczania Języka Angielskiego od roku 2020. Równocześnie jest doktorantką w Zakładzie Historii Literatury i Kultury Brytyjskiej, gdzie pracuje nad rozprawą doktorską The Unready and the Great – two royal lives in historical imagination across time.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół literatury i kultury staroangielskiej, zwłaszcza w okresie rządów Ethelreda II Bezradnego i Knuta Wielkiego. Do kręgów jej zainteresowań należą również pisarstwo historyczne, literatura heroiczna i elegijna, adaptacje wątków średniowiecznych w literaturze wieków późniejszych oraz we współczesnej kulturze popularnej, a także wątki potworności i wykluczenia w literaturze.

Jej zainteresowania dydaktyczne obejmują nauczanie praktycznej nauki języka angielskiego, w szczególności British Phonetics oraz Academic Writing, a także nauczanie wczesnej literatury angielskiej. Posiada doświadczenie w nauczaniu literatury angielskiej w systemie International Baccalaureate.

Od roku 2007 jest aktywnie zaangażowana w działalność Koła Naukowego Anglistów UJ, gdzie od roku 2009 opiekuje się sekcją naukową Old English Student Society. Od 2009 roku jest organizatorką konferencji z cyklu Old English Student Conference, a w 2020 roku zainicjowała i nadzoruje nowy projekt sekcji, MeadCalls, czyli cykl zdalnych spotkań zrzeszających różnych specjalistów z dziedziny wczesnego średniowiecza z całej Polski.

 

Publikacje:

 

„Æthelred and Canute – two royal faces sketched with medieval quill and warped by the modern writer on the pages of The Lost Tales of Mercia.” [w:] Face to Face, Page to Page: Pase Papers in Literature, Language and Culture. Red. Dorota Babilas, Agnieszka Piskorska, Paweł Rutkowski. Warszawa: Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski, 2014.

 

„Fear and Fame: Crossing the Threshold of Death in Anglo-Saxon Poetry .”[w:]  Beyond Words: Crossing Borders in English Studies. Tom 1. Red. Magdalena Bleinert-Coyle, Michał Choiński i Zygmunt Mazur. Kraków: Wydawnictwo Tertium, 2015.

 

„Kanibale, kosmici i kusicielki - o współczesnych adaptacjach Beowulfa” [w:] Perspektywy Ponowoczesności, tom IV: 50 twarzy popkultury, red. Ksenia Olkusz. Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta, 2017. 

 

„Pan i zdrajca – heroiczna adaptacja postaci Chrystusa i Szatana w poezji staroangielskiej.” [w:] Źródła Humanistyki Europejskiej. Tom 7. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.

 

„Wewnątrz i na zewnątrz meduseld – punkt widzenia a definiowanie kategorii człowieczeństwa i potworności.” [w:] Punkt widzenia w literaturze, języku i kulturze. Red. Elżbieta Muskat-Tabakowska, Gabriel Borowski, Agnieszka Cierpich, Katarzyna Wąsala. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.