Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Dr Ewa Kowalska-Stasiak

Absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej UJ, starszy wykładowca w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego i Nauczania Języka Angielskiego w IFA UJ.

Zainteresowania naukowe obejmują komunikację interkulturową, dydaktykę języka angielskiego oraz zastosowanie metod badawczych językoznawstwa kognitywnego do analizy językowych obrazów zjawisk kulturowych, przekonań czy teorii potocznych w kontekście m.in. kształcenia nauczycieli języków obcych. Znalazły one wyraz w obronionej pracy doktorskiej „Obraz nauczyciela języka angielskiego w wypowiedziach studentów – analiza kognitywna”.