Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Dr Ewa Bandura

Absolwentka IFA UJ, pracę magisterską poświęciła literaturze brytyjskiej. Posiada międzynarodowe kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego jako obcego RSA DTEFLA. Ukończyła dwuletnie studia podyplomowe w zakresie historii i kultury Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę doktorską na temat „Rozwijanie kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka angielskiego” napisała pod kierunkiem Prof. Hanny Komorowskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

Prowadziła zajęcia z literatury brytyjskiej, critical reading, academic writing, komunikacji międzykulturowej i metodyki nauczania języka angielskiego jako obcego na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Jest opiekunem praktyk dydaktycznych dla studentów modułu nauczycielskiego Filologii Angielskiej na studiach licencjackich. Przygotowywała warsztaty dla nauczycieli polskich i zagranicznych organizowane przez British Council na temat podejścia interkulturowego w nauczaniu języków obcych. Prowadziła zajęcia w ramach wymiany nauczycieli akademickich Erasmus na uniwersytetach w Lleidzie, Kordobie i Lizbonie.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą głównie rozwijania umiejętności krytycznych w edukacji językowej, w szczególności krytycznego czytania tekstów kultury i mediów, oraz krytycznej świadomości kulturowej, a także komunikacji międzykulturowej i językowej polityki edukacyjnej.

Wielokrotnie wygłaszała referaty głównie na temat rozwijania kompetencji interkulturowej i celów pozajęzykowych w kształceniu filologicznym na konferencjach krajowych i zagranicznych. Uczestniczy w projektach i sympozjach międzynarodowej grupy badawczej ‘Cultnet’ Intercultural Studies Group zajmującej się badaniami nad językami i komunikacją międzykulturową, w School of Education, University of Durham. Ponadto jako członkini stowarzyszenia the Association for Language Awareness, a od 2018 członkini Rady the Association for Language Awareness, uczestniczyła w pracach komitetów programowych i wygłaszała referaty na międzynarodowych konferencjach ALA zorganizowanych w Niemczech, Kanadzie, Norwegii, Austrii, Holandii, i Australii.

 

Wybrane publikacje

Bandura, E. 2000. British Studies Materials for Polish Teachers of English - A Cross-

Cultural Approach, The British Council. (co-author)

Bandura, E. 2003. Rozwijanie kompetencji interkulturowej w nowych materiałach do nauczania języka angielskiego dla szkół średnich. W: H. Komorowska (red.), Reforma w nauce języka obcego. Nowe programy i podręczniki. Warszawa: IBE.

Bandura, E. 2005. Culture teaching practices. W: Sercu, L., with E. Bandura et al., Foreign Language Teachers and Intercultural Competence: An International Investigation. Clevedon: Multilingual Matters.

Bandura, E. 2007. Nauczyciel jako mediator kulturowy. Kraków: Tertium.

Bandura, E. 2008. Intercultural dialogue in reading foreign literature. W: E. Mańczak-Wohlfeld (red.), Studia Linguistica Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis. Kraków: WUJ. 125.

Bandura, E. 2009. Lekcje wspierające rozwój kompetencji interkulturowej (na przykładzie wyższych klas szkoły podstawowej). W: H. Komorowska (red.), Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych. Warszawa: CODN.

Bandura, E. 2009. Raising Context Awareness through Cultural Translation. W: E. Chrzanowska-Kluczewska i A. Gołda-Derejczyk (red.), The Contextuality of Language and Culture. Bielsko Biała: WSEH.

Niżegorodcew, A. i Bandura E. 2009. Designing an intercultural studies course for secondary school teacher trainees. W: L. Chodzkiene (red.), Language and Culture: New challenges for the teachers of Europe. Vilnius: Vilniaus universitetas.

Bandura, E. 2011. Cele nauki języka obcego - kompetencja interkulturowa. W: H. Komorowska (red.), Nauka języka obcego w perspektywie ucznia. Warszawa. Oficyna Wydawnicza Łośgraf.

Bandura, E. 2011. Critical reading and transferable competences to foster multilingualism. W: H. Komorowska (red.), Issues in Multilingualism. Teaching – Learning – Assessment. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Bandura, E. 2011. Developing cultural self-awareness and knowledge to enhance intercultural competence of foreign language students. W: A. Niżegorodcew, Y. Bystrov i M. Kleban (red.), Developing intercultural competence through English: focus on Ukrainian and Polish cultures. Kraków: Jagiellonian University Press.

Bandura, E. 2013. Developing teachers’ critical pedagogic competence: from teacher autobiography to teacher-designed intercultural activities. W: S. A. Houghton, Y. Furumura, M. Lebedko i S. Li (red.), Critical cultural awareness: managing stereotypes through intercultural (language) education. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Bandura, E. 2014. Raising intercultural awareness of monolingual EFL students in an international educational project: challenges and possibilities of the ABC’s Model. W: K. Warchał i A. Łyda (red.) Cultural Interfaces in Academic Setting and Beyond. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Bandura, E. 2015. The ABCs as a Tool for Critical Intercultural Development. W: C. Finkbeiner i A. M. Lazar (red.), Getting to Know Ourselves and Others Through the ABCs: A Journey Toward Intercultural Understanding. Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Bandura, E. 2015. European Portfolio for Student Teachers of Languages and the Development of Professional Awareness: An Intercultural Approach Perspective. W: M. B. Paradowski (red.), Productive Foreign Language Skills for an Intercultural World. A Guide (not only) for Teachers. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Romanowski, P. i Bandura E. (red.). 2019. Intercultural Foreign Language Teaching and Learning in Higher Education Contexts; IGI Global, Hershey, PA; USA.