Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Dr Mateusz Urban

Jestem absolwentem Instytutu Filologii Angielskiej UJ. W 2013 roku uzyskałem stopień doktora na podstawie pracy zatytułowanej „The treatment of Turkic etymologies in English lexicography: lexemes pertaining to material culture”, w której badałem związki Anglii z Orientem na podstawie analizy szlaków przenikania słownictwa z języków turkijskich do angielszczyzny od XVI do początku XX wieku. Tematyka ta odzwierciedla jeden z aspektów moich zainteresowań naukowych, którym jest językoznawstwo historyczne, a w szczególności etymologia zapożyczeń.

Drugi nurt moich badań dotyczy fonetyki i fonologii oraz zmian zachodzących w tych obszarach języka. Obecnie zajmuję się językami angielskim i polskim z perspektywy socjofonetyki, która bada relację między uwarunkowaniami społecznymi a wymową, wykorzystując metody fonetyki akustycznej i językoznawstwa korpusowego. Tematem moich badań jest między innymi fonetyka języka polskiego jako odziedziczonego.

Pełnię funkcję sekretarza redakcji w czasopiśmie Studies in Polish Linguistics (https://www.ejournals.eu/SPL/).

 

Wybrane publikacje

Książki

Urban, M. 2015. The treatment of Turkic etymologies in English lexicography: lexemes pertaining to material culture. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 

Artykuły

Urban, M. (2007). Defining the Linguistic Area/League : an invitation to discussion. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 124, 137–159.

Urban, M. (2008). “Secretary bird” : or how an etymological dictionary should be written and by whom. Studia Etymologica Cracoviensia, 13(1), 191–199.

Urban, M., & Zdziebko, S. (2014). The phonetics and phonology of /l/ vocalization in Ayshire Scottish English. In E. Cyran & J. Szpyra-Kozłowska (Eds.), Crossing phonetics-phonology lines (pp. 403–424). Cambridge Scholars Publishing.

Urban, M., & Zdziebko, S. (2015). The phonetics and phonology of the Scottish laterals. In A. Bondaruk & A. Prażmowska (Eds.), Within language, beyond theories (Vol. 1, pp. 243–258). Cambridge Scholars Publishing.

Urban, M. (2017). European “cassock”, Tkc. “kazak” and Per. “kazagand” : relative chronologies and possible links. In M. Németh, B. Podolak, & M. Urban (Eds.), Essays in the history of languages and linguistics : dedicated to Marek Stachowski on the occasion of his 60th birthday (pp. 753–791). Księgarnia Akademicka.

Urban, M., & Stachowski, K. (2020). Vowel adaptation in English words in Slovak. In M. Szczyrbak & A. Tereszkiewicz (Eds.), Languages in contact and contrast : a festschrift for Professor Elżbieta Mańczak-Wohlfeld on the occasion of Her 70th birthday (pp. 471–493). Jagiellonian University Press.