Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

mgr Piotr Pieńkowski

Po ukończeniu studiów w 1982 roku rozpoczął pracę w Instytucie Filologii Angielskiej UJ, gdzie pracuje do chwili obecnej jako starszy wykładowca. Jego główne zainteresowania naukowe i zawodowe to teoria i praktyka tłumaczenia, literatura amerykańska, historia idei oraz media elektroniczne.

W latach 1982-1990 członek zespołu redakcyjnego pisma "Arka", ukazującego sie poza cenzurą. W 1989 roku otrzymał nagrodę Fundacji POLCUL w dziedzinie niezależnego dziennikarstwa.

Rok 1997 spędził w Buffalo (NY) w USA jako dyrektor Polskiego Centrum Informacji Akademickiej (PAIC). Przebywał na stypendiach w Stanach Zjednoczonych (NCSU, UNC-CH, SUNY) oraz w Wielkiej Brytanii (Oxford, Canterbury, St.Andrews).

Założyciel oraz  dyrektor programowy (w latach 2006-2010) lingwistyki stosowanej w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks.J.Tischnera w Krakowie.

Zajmuje się także tłumaczeniem prozy i poezji.


Wybrane publikacje

"The Idea of the Mental Garden in William Wordsworth's Poetry", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego, Prace Historycznoliterackie, z.64, Krakow 1986;

"Wallenberg - niedokończona historia", ARKA 20, Krak\w 1987;

"Koniec pewnej ulicy", ARKA 17, Kraków 1987;

"Brodskiego kodeksy swiadomosci", ARKA 18, Kraków 1987

"Poeta i zdrajca - Ezra Pound", ARKA 24, Kraków 1988;

"Co każdy Amerykanin wiedzieć powinien", ARKA 25, Kraków 1989;

"Oj dana, dana, nie ma Szatana - Salman Rushdie", ARKA 26, Kraków 1989;

"Wnioski po namyśle - neokonserwatyzm amerykański", ARKA 27, Kraków 1989;


Wybrane tłumaczenia

Maria Dzielska, Apollonius of Tyana in Legend and History, L'"Erma" di Bredtschneider", Roma 1986;

G.Orwell, "Polityka a literatura: spojrzenie na Podróże Gulliwera", ZNAK 357-358, Kraków 1984, ARKA 8, Kraków 1984;

G.Orwell, "Arthur Koestler" - ARKA 8, Kraków 1984;

G.Orwell, "Refleksje o Ghandim" - ARKA 8, Kraków 1984;

M.Novak, "Dlaczego w krajach Ameryki łacińskiej panuje ubóstwo?" - LIBERTAS 7, Paryż 1986;

Ted Hughes, "Jastrząb odpoczywając" - ARKA 23, Kraków 1988;

N.Podhoretz, "Kultura antagonistyczna i nowa klasa" - ARKA 21, Kraków 1988;

J.Felstiner, "Żydowskie piętno" - ARKA 26, Kraków 1989;

Neokonserwatyści amerykańscy o Centesimus Annus, ZNAK 437, Kraków 1991;

G.Himmelfarb, "O bahaterach, łotrach i służących" - ARKA 41, Kraków 1992;

L. Grobel, Rozmowy z Marlonem Brando, Graffiti Ltd, Krakow 1992 oraz Axis Mundi, Warszawa 2008;

F.Capra, Należeć do wszechświata, ZNAK, Kraków, 1995;

E.T.Wood, S.M.Jankowski, Karski - opowieść o emisjariuszu, Suszczyński & Baran, Kraków 1996 (wspólnie z J.Piekłą);

J.Hirshfield, "Wspomnienie", Tygodnik Powszechny Nr 36, 5.09.2004

W.G.Gerdts, "Słoneczna kraina", w: Mistrzowie światła. Impresjonizm kalifornijski 1890-1930, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2003, str. 33-70;

K.Kaczmarczyk, The Barbican. A Guide, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2006

M.Bond, Paddington ma rację, Znak, Kraków 2011;

M.Bond, Paddington zdaje egzamin, Znak, Kraków 2011. 

M.Sitarz, Literature as a Medium for Memory. The Universe of Sholem Asch's Novels, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2013

C.Cowell, Jak wytresować smoka. Drapieżne smoki dla początkujących, Znak, Kraków 2019