Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Dr hab. Jan Rybicki, prof. UJ

Dr hab. Jan Rybicki, prof. UJ

Absolwent Instytutu Filologii Angielskiej UJ (1987). Wykładał na krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym (1991-2000, 2001-2011) oraz na Rice University w Houston (1996-1997, 2000-2001). W IFA UJ od 2011. Na Uniwersytecie Pedagogicznym obronił w r. 2000 pracę doktorską pt. A Computer Assisted Comparative Analysis of Two English Translations of Henryk Sienkiewicz's Trilogy. Habilitację uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim (2019) na podstawie cyklu publikacji na temat Sygnały stylometryczne w języku literackim w oryginale i przekładzie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na stylometrii komputerowej języka literackiego w oryginale i przekładzie. Oprócz artykułów naukowych udziela się jako tłumacz literatury anglojęzycznej – przetłumaczył ok. 30 powieści takich autorów jak Kingsley Amis, Francis Scott Fitzgerald, William Golding, Nadine Gordimer, Kazuo Ishiguro czy John le Carré.

 

Publikacje naukowe

Hołobut, A., Rybicki, J. "The Stylometry of Film Dialogue: Pros and Pitfalls." Digital Humanities & Film Studies: Analyzing the Modalities of Moving Images. Special Issue for Digital Humanities Quarterly 14(4), 2020.  Link do publikacji The Stylometry of Film Dialogue: Pros and Pitfalls na stronie kwartalnika.

M. Woźniak, K. Biernacka-Licznar, J. Rybicki, 120 lat recepcji „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza we Włoszech, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2020.

Eder, M., Rybicki, J., Kestemont, M. "Measuring Style." In Digital Humanities for Literary Studies. Ed. O'Sullivan, J. College Station: Texas A &M, 2020, 165-178.

Biernacka-Licznar, K., Rybicki, J. "Quo vadis all’italiana: investigazione stilometrica sulle traduzioni milanesi del bestseller di Henryk Sienkiewicz." Italica Wratislaviensia. 2020 (11/1), 31-64  Link do strony wydawnictwa ze szczegółami na temat książki

Cinková, S., Rybicki, J. "Stylometry in a Bilingual Setup." Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference. 2020, 977-984 Link do ACL Anthology ze szczegółami na temat książki

Rotari, G., Jander, M., Rybicki, J., "The Grimm Brothers: A stylometric network analysis." Digital Scholarship in the Humanities. 2020, Link do strony na platformie Oxford Academic ze szczegółami na temat książki

Choiński, M., Eder, M., Rybicki, J., "Harper Lee and Other People: A Stylometric Diagnosis " Mississippi Quarterly. 2019 (60-71/3) 355-374.

Rybicki, J., Choiński, M., "Jonathan Edwards and Thomas Foxcroft: Pursuing Stylometric Traces of the Editor." Amerikastudien. 2018 (63/2) 141-158.

Rybicki, J. "Partners in Life, Partners in Crime?" In Drawing Elena Ferrante’s Profile. Ed. A. Tuzzi, M. Cortelazzo. Padova: Padova University Press, 2018, 109-119.

Hołobut, A., Rybicki, J., "Pride and Prejudice and Programming." In Adapted from the Original. Essays on the Value and Values of Works Remade for a New Medium. Ed. L. Raw. Jefferson, NC: McFarland (2018), 134-147.

Franzini, G., Kestemont, M., Rotari, G., Jander, M., Ochab, J. K., Franzini, E., Byszuk, J., Rybicki, J., "Attributing Authorship in the Noisy Digitized Correspondence of Jacob and Wilhelm Grimm." Frontiers in Digital Humanities 2018. Link do strony wydawnictwa Frontiers ze szczegółami na temat książki

O'Sullivan, J., Bazarnik, K., Eder, M., Rybicki, J., "Measuring Joycean Influences on Flann O’Brien." Digital Studies/Le champ numérique. 2018 (8)(1), 6. Link do strony czasopisma ze szczegółami na temat książki 

Hołobut, A., Woźniak, M., Rybicki, J., "Old Questions, New Answers: Computational Stylistics in Audiovisual Translation Research." In Audiovisual Translation: Research and Use. Ed. M. Deckert. Frankfurt a/Main: Peter Lang (2017), 203-216.

Rybicki, J., "Posłowie: metodologia stylometryczna." In A. Hołobut, M. Woźniak, Historia na ekranie. Gatunek filmowy a przekład audiowizualny. Kraków: WUJ (2017), 405-416.

Rybicki, J., "Drugi rzut oka na stylometryczną mapę literatury polskiej." Forum poetyki. 2017 (8), 6-21.

Choiński, M., Rybicki, J., "Is God Really Angry at Sinners? A Stylometric Study of Jonathan Edwards's Representations of God." In The Global Edwards." Ed. R. S. Bezzant. Eugene: Wipf and Stock (2017), 349-359.

Rybicki, J., "Reading Novels with Statistics: What Numbers of Words Tell Us about Authorship, Genre, or Chronology." In Models and Reality: Festschrift For James Robert Thompson, Ed. J. A. Dobelman. Chicago: T&NO Company (2017), 207-224.

Eder, M., Rybicki, J., Thaller, M. "Introduction: Digital Identities. The Past and the Future." Digital Scholarship in the Humanities (2017) 32 (suppl. 2): 1–3.

Cheesman, T., Flanagan, K., Thiel, S., Rybicki, J., Laramee, R., Hope, J., Roos, A. "Multi-Retranslation Corpora: Visibility, Variation, Value and Virtue." Digital Scholarship in the Humanities (2016) 32 (4): 739–760.

Rybicki, J., Eder, M., Hoover, D. "Computational Stylistics and Text Analysis." In Doing Digital Humanities. Practice, Training, Research. Eds Crompton, C., Lane, R.J., Siemens, R. Oxford: Routledge, 2016, 123-144.

Cheesman, T., Flanagan, K., Rybicki, J., Thiel, S. "Six Maps of Translations of Shakespeare." In Un/Translatables: New Maps for Germanic Literatures. Eds Wiggin, B., and MacLeod, C. Evanston: Northwestern University Press, 2016, 253-278.

Drożdż, S., Oświecimka, P., Kulig, A., Kwapień, J., Bazarnik, K., Grabska-Gradzińska, I., Rybicki, J., Stanuszek, M. "Quantifying origin and character of long-range correlations in narrative texts," Information Sciences (2016) 331, 32-44.

Eder, M., Rybicki, J., Kestemont, M. "Stylometry with R: A Package for Computational Text Analysis," R Journal (2016) 8 (1): 107-121.

Rybicki, J. "Signals in Stylometry: What Numbers (May) Tell Us about Literature," Atti dell’Accademia Polacca, (2014-2015) 4, 232–247.

Rybicki, J. "Success Rates in Most-frequent-word-based Authorship Attribution. A Case Study of 1000 Polish Novels from Ignacy Krasicki  to Jerzy Pilch," Studies in Polish Linguistics, (2015) 10 (2), 87–104.

Rybicki, J. "Vive la différence: Tracing the (Authorial) Gender Signal by Multivariate Analysis of Word Frequencies," Digital Scholarship in the Humanities (2016) 31 (4): 746-761.

Rybicki, J., Hoover, D., Kestemont, M. "Collaborative authorship: Conrad, Ford and rolling delta," Literary and Linguistic Computing (2014) 29 (3), 422-431

Rybicki, J. "Pierwszy rzut oka na stylometryczną mapę literatury polskiej," Teksty drugie (2014) 2, 106-128.

Rybicki, J. "'To What Serves Mortal Beauty' in ‘The Windhover.'" In Fictions and Metafictions of Evil. Essays in Literary Criticism, Comparative Literature and Interdisciplinary Studies. Eds Branny, Grażyna M. T., Holland, J. Gill, Frankfurt: Peter Lang, 2013, 39-50.

Rybicki, J. "Stylometryczna niewidzialność tłumacza." Przekładaniec 27 (2013): 61-87.

Rybicki, J. "The Translator's Wife's Traces. Alma Cardell Curtin and Jeremiah Curtin," Przekładaniec 24 (English version) (2013), 89-109.

Rybicki, J., Heydel, M. "The Stylistics and Stylometry of Collaborative Translation: Woolf's 'Night and Day' in Polish," Literary and Linguistic Computing28 (4) (2013), 708-717.

Eder, M., Rybicki, J. "Do birds of a feather really flock together, or how to choose test samples for authorship attribution," Literary and Linguistic Computing 28 (2) (2013), 229-236.

Rybicki, J. "Stylometric translator attribution: Do translators leave lexical traces?" In The Translator and the Computer. Eds Piotrowski, T., Grabowski, Ł. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej, 2013, 193-204.

Rybicki, J. "Visualizing Literature: Artistic Statistics." In Art in Literature, Literature in Art. Eds Bleinert, M., Curyłło-Klag, I., Kucała, B. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012, 135-146.

Rybicki, J. "Tabakowska kontra Pawelec? Stylometria polskich przekładów twórczości N. Daviesa." In Kompetencje tłumacza. Tom dedykowany prof. dr hab. Elżbiecie Tabakowskiej. Eds Piotrowska, M., Czesak, A., Gomola, A., Tyupa S. Kraków: Tertium 2012, 315-336.

Rybicki, J. "The Great Mystery of the (Almost) Invisible Translator: Stylometry in Translation." In Quantitative Methods in Corpus-Based Translation Studies. Ed. M. Oakes, M. Ji. Amsterdam: John Benjamins, 2012, 231-248.

Rybicki, J. "Legendy arturiańskie." In Wielka historia literatury anglojęzycznej, vol. 2: Literatura średniowieczna. Od najazdu normandzkiego do 1485. Ed. Mariusz Misztal. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012, 223-285.

Rybicki, J. "Conrad i Sienkiewicz: polska zmiana warty na Czarnym Lądzie." In Wokół „W pustyni i w Puszczy." Ed. T. Bujnicki, J. Axer. Kraków: Universitas, 2012,  107-125.

Rybicki, J. "Sienkiewicz i Szklarski. Staś Tarkowski i Tomek Wilmowski. Rozpoznanie." In Wokół „W pustyni i w Puszczy." Ed. T. Bujnicki, J. Axer. Kraków: Universitas, 2012, 363-376.

Rybicki, J. "Angielskie przekłady ‘W pustyni i w puszczy.'" In Wokół „W pustyni i w Puszczy." Ed. T. Bujnicki, J. Axer. Kraków: Universitas, 2012, 555-570.

Rybicki, J. "Uri Orlev: the Man from Both Sides." In Poles and Jews. History, Culture, Education. Ed. M. Misztal, M. Trawiński. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011, 122-130.

Rybicki, J., Eder, M. "Deeper Delta Across Genres and Languages: Do We Really Need the Most Frequent Words?", Literary and Linguistic Computing26 (3) (2011): 315-32.

Rybicki, J. "Ślady żony tłumacza. Alma Cardell Curtin i Jeremiah Curtin," Przekładaniec 24 (2011): 90-110.

Rybicki, J. "Policzmy Trylogię Sienkiewicza," Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 10 (2010): 85-110.

Rybicki, J. "Authorship Attribution and Associated Analyses: Counting Characteristics With Computers." In Current Issues in English Studies. Ed. M. Misztal, M. Trawiński.  Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009, 401-410.

Rybicki, J. "Polish Recreations of Spain in French: Jan Potocki's and Wojciech Has's Manuscripts Found in Saragossa." In New Trends in English Teacher Education (Linguistics, Literature and Culture). Ed. I. Ramos Gay. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2008, 405-412.

Rybicki, J. "Stylistics in Translation: Differences between Character Idiolects in Original and Translated Plays by Shakespeare." In New Trends in English Teacher Education (Linguistics, Literature and Culture). Ed. I. Ramos Gay. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2008, 277-290.

Rybicki, J. "Stylometria komputerowa w służbie tłumacza. Na przykładzie własnych przekładów," Rocznik przekładoznawczy" Toruń: UMK, 3/4 (2007-2008) 169-179.

Rybicki, J. "Burrowing into Translation: Character Idiolects in Henryk Sienkiewicz's Trilogy and its Two English Translations," Literary and Linguistic Computing 21 (2006) 91-103.

Rybicki, J. "Sienkiewicz po angielsku," Przekładaniec 15 (2006) 101-126.

Rybicki, J. "Trylogia po amerykańsku," Konspekt 14/15, Kraków 2003, 36-41.

Rybicki, J. "On two sides of a cultural abyss : teaching Polish culture to Americans and English culture to Poles," 10th Anniversary ETTC Festschrift,Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 2000, 64-68.
 

Projekty grantowe

  1. Wykonawca, The place of "Quo vadis? in Italian culture. Translations, adaptations, popular culture (NPRH Rozwój 2bH 15 0136 83) 2016-2019

  2. Kierownik,  Language of eighteen-century American Colonial sermons. A rhetorical and stylometric analysis (NCN Opus 7 K/PBO/000331) 2015-2018

  3. Wykonawca,  Film Genre and Audiovisual Translation Strategies. A Case Study: Historical Film (NCN Opus 6 2013/11/B/HS2/02890) 2014-2017


Wykłady gościnne/plenarne

"What Else Can Be Done with Lots of Texts: Distant Reading by Counting Words, Lemmas and Part-of-Speech Tags," 8th International Conference Grammar&Corpora, Kraków, 2020.

"Stylometry Tools," Department of English, Pondicherry University, 2020.

"The Stylometry of Shakespeare in (Polish) Translation," Global Shakespeare and the Digital Humanities Conference, New York University Abu Dhabi, 2019.

"What is Text, really? A stylometrist’s rant," TEI 2019 Conference and Members’ Meeting,University of Graz, 2019.

"Blaski i cienie ilościowej analizy słownictwa tekstów literackich," University of Wrocław, 2019.

Conference on Digital Editing – Immersion and Usage, University of Vienna, 2018.

"Digital Tools for the Analysis of Historical Corpora," University of Amsterdam, 2017.

"Is Russian Literature Distant? Reading Literatures with Networks." University of Wuerzburg, 2017.

"Harper Lee, Elena Ferrante and Some Other Less Sensational but Equally Interesting Cases in Authorship Attribution/Stylometry/Macroanalysis/Distant Reading." King's College, London, 2017.

"Is Translated Shakespeare Still an English Author, or Classification of Literature by Network Analysis." Second Moscow-Tartu Late Summer School on Digital Humanities, Voronovo, 2017.

"Partners in Life, Partners in Crime?" Drawing Elena Ferrante’s Profile, Università di Padova, 2017.

"Stylometry: From authorial attribution to distant reading." Tor Vergata, Roma, 2017.

Università degli Studi di Roma "La Sapienza," 2017.

"Czy stylometria literacka to nowa humanistyka?" Nowa humanistyka: zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii, Poznań 2016.

"Quality in Quantity? Stylometry on Ever Bigger Data." King's College London Digital Humanities Conference 2016.

"Pretty Things Done with (Electronic) Texts: Why We Need Full-Text Access." 20th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, Hanover, 2016.

"Signals in Stylometry," Accademia Polacca Delle Scienze, Rome 2015.

"What Numbers Tell Us About Literary Works." Conference on translingual and transcultural digital humanities, Tartu, Estonia, 2015.

"Stylometric Evolution in 878 novels by 24 authors in 10 languages." CLARIN-NL Conference, Amsterdam, 2015.

"Trees, Maps and Networks." North-West University, Potchefstroom (South Africa), 2015.

"Visualisations in Stylometry." University of Oxford, 2014.

"Visualizing Literature: Trees, Maps and Networks." CLARIN-EU Annual Conference, 2014.

"Stylistyka komputerowa: sukcesy i wyzwania." THATCamp, IBL Warszawa 2013.

"The Translator's Stylometric Invisibility." The London Seminar of Digital Humanities, King's College, Londyn, 2011.

Warsztaty gościnne:

"Stylometry with R/Network analysis with Gephi", Universidad Complutense de Madrid, 2020.

"Authors, Translators and Algorithms", University of Newcastle, NSW, 2019.

"Quantitative literary studies: beyond authorship attribution", University of Umea, 2019.

"Introduction to Stylometry", IQLA-GIAT Summer School, University of Padova, 2019.

"Introduction to Stylometry", Yonsei University, Seoul, 2019.

"Stylometry", American University of Beirut, 2019.

"Introduction to Stylometry", University of Newcastle, UK, 2019.

"Distant Reading by Stylometry," University of Stockholm, 2019.

"Distant Reading by Stylometry," Digital Methods in Humanities and Social Sciences, Tartu 2018.

"Working with stylo and Gephi," Baltic Summer School of Digital Humanities, Riga 2018.

"Stylometry with R: Computer-Assisted Analysis of Literary Texts," Digital Humanities Summer Institute, Victoria, BC, 2018.

"Stylometry with R," Università di Siena, 2018.

"Versioning, Translation and Adaptation in Tracer," University of Goettingen, 2018.

"Stylo and gephi," Leibniz Institute, Mainz 2018.

"Digital Tools for the Analysis of Historical Corpora," University of Amsterdam, 2017.

"Stylometry," Università degli Studi di Roma "La Sapienza," 2015.

"Expert Workshop on Topic Models and Corpus Analysis," Dublin City University, 2015.

"Stylometry," Università degli Studi di Roma "La Sapienza," 2015.

"Stylometry for R," KU Leuven, 2015.

"Recent Advances in Stylometrics and Their Applications for Literary Analysis," Early Modern Digital Agendas: Advanced Topics, Folger Institute, Folger Library, Washington D.C. 2015

"Stylometry with R: Computer-Assisted Analysis of Literary Texts," Digital Humanities Summer Institute, Victoria, Canada, 2015.

"Stylo: A package for stylometric analyses," North-West University, Potchefstroom (South Africa), 2015.

"Stylometry: Computer-Assisted Analysis of Literary Texts," University of Leipzig, 2014.

"Stylometry with R," University of Göttingen, September 2013.

"New Ways of Analysing Translational Behaviour in Corpus-Based Translation Studies," 46th  Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Split, September 2013.

"The Stylometry of Gender Studies," University of Poznań, September 2013.

"Stylometry: Computer-Assisted Analysis of Literary Texts," University of Leipzig, 2013.

"Quantitative Text Analysis for Literary History," DARIAH-DE Expert Workshop, Würzburg, 2012.

"Stylometry," European Summer School "Culture and Technology," University of Leipzig, 2012.

"Stylometry with R," Digital Humanities 2012 Conference, University of Hamburg, 2012.

"Stylometry," European Summer School "Culture and Technology," University of Leipzig 2010.

"Stylometry," European Summer School "Culture and Technology," University of Leipzig 2009.


Uniwersytecka lista publikacji Jana Rybickiego
 

Przekłady literackie:

John le Carré, A Legacy of Spies: Szpiegowskie dziedzictwo. Katowice: Sonia Draga, 2018.

John le Carré, The Pigeon Tunnel: Tunel z gołębiami. Katowice: Sonia Draga, 2016.

John Vaillant, Tiger: Tygrys. Katowice: Sonia Draga, 2013.

John le Carré, Our Kind of Traitor: Zdrajca w naszym typie. Katowice: Sonia Draga, 2011.

John le Carré, Tinker Tailor Soldier Spy: Druciarz, krawiec, żołnierz, szpieg. Warszawa: Świat Książki, 2010.

John le Carré, A Small Town in Germany: Małe miasteczko w Niemczech. Katowice: Sonia Draga, 2010.

John le Carré, A Perfect Spy: Szpieg doskonały. Warszawa: Amber, 2003; Warszawa: Świat Książki, 2009.

Jeannette Winterson, Tanglewreck: Tanglewreck, dom na krańcu czasu. Kraków: Znak, 2008.

Douglas Coupland, The Gum Thief, Złodziej gumy. Warszawa: G+J, 2008.

John le Carré, The Mission Song: Pieśń misji. Warszawa: Amber, 2007.

Chris Ewan, A Good Thief's Guide to Amsterdam: Dobrego złodzieja przewodnik po Amsterdamie. Warszawa: Amber, 2007.

Khaled Hosseini, The Kite Runner: Chłopiec z latawcem. Warszawa: Amber, 2005.

Kenzaburo Oe, Nip the Buds, Shoot the Kids: Zerwać pąki, zabić dzieci. Warszawa: Amber, 2004.

Chuck Barris, Confessions of a Dangerous Mind: Wyznania niebezpiecznego umysłu. Warszawa: Amber, 2003.

Lawrence Thornton, Dreaming Argentina: Sny Carlosa Ruedy. Warszawa: Amber, 2003.

John le Carré, Absolute Friends: Przyjaźń absolutna. Warszawa: Amber, 2003.

Douglas Coupland, Generation X: Pokolenie X. Warszawa: Prószyński i S-ka, 1998; Warszawa: G+J, 2008.

Douglas Coupland, Polaroids from the Dead: Polaroidy z koncertu. Warszawa: Prószynski i Ska, 1998.

Douglas Coupland, Life After God: Życie po Bogu. Warszawa: Prószynski i Ska, 1997.

Nadine Gordimer, None to Accompany Me: Nikt ze mną nie pójdzie. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1996.

Francis Scott Fitzgerald, The Beautiful and Damned: Piękni i przeklęci. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1996, 2000, 2011.

Douglas Coupland, Microserfs: Poddani Microsoftu. Warszawa: Prószynski i Ska, 1996.

Kingsley Amis, You Can't Have Both: Albo - albo. Warszawa: Amber, 1996.

William Golding, Close Quarters: Twarzą w twarz. Warszawa: Amber, 1995.

Pearl Buck, My Several Worlds: Moje różne światy. Katowice: Od Nowa, 1994.

Kurt Vonnegut, Fates Worse Than Death: Losy gorsze od śmierci. Warszawa: Amber, 1994, 1998, 1999.

Deborah Chiel, The Music-box: Pozytywka. Kraków: Graffiti, 1993.

Kazuo Ishiguro, The Remains of the Day: U schyłku dnia. Kraków: KAW, 1993. Okruchy dnia. Warszawa: Prószyński i Ska, 1997; Warszawa: Albatros, 2008, 2017.