Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Dr Izabela Curyłło-Klag

Prowadzi kursy z literatury, kultury i historii, głównie brytyjskiej i irlandzkiej.

Zainteresowania akademickie dr Curyłło-Klag koncentrują się na twórczości modernistów, powieści dystopijnej oraz na powiązaniach między literaturą, kulturą a historią. Dr Curyłło-Klag jest także entuzjastką badań komparatystycznych: zajmuje się m.in. recepcją dzieł polskich pisarzy (Witkacy, Gombrowicz, Mrożek, Tuwim) na Zachodzie. Fascynują ją sztuki wizualne, więc chętnie bada twórczość pisarzy-malarzy, a także wszelkich artystów łączących słowo i obraz. Inne zainteresowania badawcze uwzględniają wczesną teorię mediów Marshalla McLuhana, popkulturę lat 50.-tych, 60-tych i 70-tych, materialność i cielesność oraz obrazowanie wojny w literaturze. Rozprawa doktorska dr Curyłło-Klag, dotycząca przedstawień przemocy w literaturze modernistycznej, została wydana w formie książkowej w roku 2011.

Obecnie pracuje nad studium porównawczym twórczości Wyndhama Lewisa i Witkacego. Opublikowała wiele artykułów i wygłaszała odczyty na konferencjach krajowych oraz zagranicznych, głównie na temat literatury modernizmu, powieści irlandzkiej i brytyjskiej. Wraz z dr Peterem Leese’em i dr hab. Beatą Piątek wydała antologię wspomnień emigrantów do Wielkiej Brytanii na przestrzeni trzech stuleci;  redagowała także tom esejów pt. Confronting the Burden of History – wspólnie z dr hab. Bożeną Kucałą, zbiór tekstów o powiązaniach sztuki z literaturą – wraz z dr hab. Bożeną Kucałą i dr Magdaleną Bleinert, książkę na temat materialności tekstu – wraz z dr hab. Katarzyną Bazarnik, a ostatnio The Many Meanings of Home – wraz z dr Ewą Kowal. Dr Curyłło-Klag współredagowała również numery tematyczne czasopism „Tekstualia” oraz „Polish Journal of English Studies”.

W latach 2009-2010 and 2011-2012 koordynowała dwa granty wyszehradzkie, najpierw z dr hab. Katarzyną Bazarnik, a  następnie z dr hab. Bożeną Kucałą. W 2015 roku uzyskała ESSE Bursary na badania komparatystyczne zatytułowane: Witkacy, Wyndham Lewis, and Their Polish-English Connections. Obecnie jest współkoordynatorką projektu Entangled History of Poland, w ramach platformy badawczej na Wydziale Historii UJ.

Dr Curyłło-Klag należy do Wyndham Lewis Society, European Association of Modernist Studies, Modernist Studies Association, Utopian Studies Society (Europe), International Society for the Study of Surrealism, E.M. Forster Society oraz Polskiego Towarzystwa Badań Irlandystycznych. Od czerwca 2018 pełni funkcję Sekretarza stowarzyszenia PASE. Współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Awangardą UJ, a także z Instytutem Witkacego w Warszawie. W redakcji półrocznika „Witkacy!” odpowiada za dział międzynarodowy i współpracę z zagranicą. Okazjonalnie występuje w programach radiowych i telewizyjnych, dotyczących kultury, historii i literatury.

Od niedawna dr Curyłło-Klag angażuje się w projekty tłumaczeniowe, przekładając m.in. listy Witkacego do Romana Ingardena (wraz z prof. Markiem Rudnickim z  George Mason University) oraz publikacje dotyczące literatury i sztuki modernizmu.  

 

Wybrane publikacje:

Curyłło-Klag, I. “Ethical Encounters with the Spectral in Evelyn Conlon’s Fictions,” w: Telling Truths: Evelyn Conlon and the task of writing. Red. M. Teresa Caneda-Cabrera, Oxford: Peter Lang, 2022.

Curyłło-Klag, Izabela, Kowal, Ewa. „Returning Home in Mike McCormack’s Solar Bones,” w: The Many Meanings of Home: Cultural representations of Housing across Media. Red. E. Kowal, I. Curyłło-Klag. Paderborn: Brill, 2022, 87-99.

Curyłło-Klag, Izabela. “Stupor Mundi: O istnieniu niebanalnym,” w: Witkacy: drapieżny umysł. Red. P. Pawlak, M. Średniawa. Warszawa: Instytut Witkacego, 2021, 27-52.

Curyłło-Klag, Izabela. “Outside the box: Benajmine Fondane's ambiguous identity : thoughts on Tożsamość Niejednoznaczna: historyczne, filozoficzne i literackie konteksty twórczości B. Fundoianu/Benjamine’a Fondane’a (1898-1944) by Olga Bartosiewicz. “Romanica Cracoviensia”, 1(21)/2021, 77-81.

Curyłło-Klag, Izabela. “Of Mice and Women: Pat Barker’s Retelling of the Iliad”, „Litteraria Copernicana” 3(35)/2020, 13-22.

Curyłło-Klag, Izabela. „Another look at Joyceans: Evelyn Conlon’s rewrite of ‘Two Gallants’”, „Polish Journal of English Studies” 5.2/2019, 49-57.

Curyłło-Klag, Izabela. „Nawiedzone miasto i wojna, która się nie kończy: Noonday Pat Barker”, w: Powieść brytyjska XXI wieku. Red. E. Kowal, B. Kucała, R. Kusek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018, 207-220.

Curyłło-Klag, Izabela. „Skandaliści/Skandaloni: Witkacy, Wyndham Lewis a kwestia antyhumanizmu, cz.1”, „Witkacy!” 2(2)/2017, 18-25.

Curyłło-Klag, Izabela. „O naturze zła. The Little Red Chairs Edny O’Brien,” w: Powieść irlandzka w XXI wieku.  Red. E.  Kowal, R. Kusek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016, 169-180.

Curyłło-Klag, Izabela. „Utopia, Dystopia and the “Heretic Streak”: The Orwellian Aesthetic in Ray Davies’s Song Writing and Other Creative Projects”, “Studia Humanistyczne AGH” (AGH Contribution to Humanities), 15/2 (2016), 7-15.

Curyłło-Klag, Izabela. „Poles in Wyndham Lewis’s Accounts of Early 20th-century Bohemia,” w: Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & the Republic of Ireland in 20th-21st centuries and Polish-British & Irish Art Relations. Red. M. Geron, J. Malinowski, J.W. Sienkiewicz. Toruń: Wydawnictwo UMK, Warszawa: Polish Institute of World Art Studies, 2015, s. 41-49.

Curyłło-Klag, Izabela. „Niepokoje o post-człowieczeństwo: Witkacy i Wyndham Lewis a doświadczenie Wielkiej Wojny”. „Przegląd Kulturoznawczy,” 4 (22), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014,  s. 368-382.

Curyłło-Klag, Izabela. „Modernism in a Rear-view Mirror: McLuhan’s Counterblast of 1954 and 1969”, w: Incarnations of Material Textuality: From Modernism to Liberature. Red. K. Bazarnik, I. Curyłło-Klag. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2014, s. 35-44.

„War and the Visual Arts in Pat Barker’s Life Class and Toby’s Room,” w: The Art of Literature, Art in Literature. Red. M. Bleinert, I. Curyłło-Klag, B. Kucała. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014, s. 101-109.

„Dziwność jako źródło humoru, czyli o Witkacego zmaganiach z potwornością”, w: Humor polski, Humour and Culture Series, Volume 4. Red. D. Brzozowska, W. Chłopicki, Kraków: Tertium, 2014, s. 81-96.

„Witkacy metodą total immersion. O tłumaczeniach Daniela Charlesa Geroulda”, „Przekładaniec,” 26/2012, Kraków: Jagiellonian University Press, 135-149.

Violence in Early Modernist Fiction: The Secret Agent, Tarr and Women in Love, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.