Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Dr hab. Beata Piątek, prof. UJ

Dr hab. Beata Piątek, prof. UJ

Profesor uczelni w  Zakładzie Komparatystyki Literackiej i Kulturowej w Instytucie Filologii Angielskiej UJ, absolwentka UJ, zatrudniona od 1990 roku. W 1994 roku ukończyła studia podyplomowe w Ośrodku Studiów Brytyjskich UW i Ruskin College, Oxford. W 2002 roku obroniła pracę doktorską na temat elementów filmowych we współczesnej powieści brytyjskiej. W 2014 opublikowała rozprawę habilitacyjną pt. History, Memory, Trauma in Contemporary British and Irish Fiction.

W IFA prowadzi zajęcia dydaktyczne z cywilizacji i kultury Wysp Brytyjskich, współczesnej literatury brytyjskiej i irlandzkiej, oraz zajęcia porównawcze dot. literatury i filmu.

Ma w dorobku naukowym wystąpienia na konferencjach krajowych i zagranicznych (m in. Tromso, Salzburg, Berlin), udział w seminariach naukowych poświęconych współczesnej literaturze i kulturze brytyjskiej (Tours, Cambridge) oraz artykuły naukowe na temat twórczości współczesnych pisarzy brytyjskich i irlandzkich: McEwan, Amis, Ishiguro, Banville, Barry, Tóibín, migracji, wielokulturowości oraz wpływu  wrażliwości audiowizualnej na techniki narracyjne w powieści.

Ponadto zainteresowania badawcze dr hab. Beaty Piątek dotyczą wpływu pamięci na kształtowanie się tożsamości indywidualnej i zbiorowej, szeroko pojętej pamięci w ogóle (indywidualnej i kulturowej), literatury jako narzędzia pamięci zbiorowej, oraz zagadnienia traumy w literaturze i kulturze współczesnej.

Jest członkiem Nordic Irish Studies Network, Twenty-First Century Trust i Polish Association for the Study of English (PASE).

 

Wybrane publikacje:

Piątek, Beata; ‘How McEwan Makes Us See: Cinematic Techniques in The Child in Time, Black Dogs and Enduring Love,' w Anglistik: International Journal of English Studies: Focus on Ian McEwan and the Media, 21: 2, 2010, Universitätsverlag WINTER, Heidelberg.


Piątek, Beata; ‘Kazuo Ishiguro's Never Let Me Go: an Unscientific Science Fiction,' w From the Cradle to the Grave: Life-Course Models in Literary Genres, red. Sabine Coelsch-Foisner, Sarah Herbe, Universitätsverlag WINTER, Heidelberg, 2011.


Piątek, Beata; „Tekst jako trauma – Pejzaż w kolorze sepii Kazuo Ishiguro," w Trauma, pamięć, wyobraźnia, red. Józef Wróbel, Zofia Podniesińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2011.


Piątek, Beata; ‘Irish History in the Novels of Sebastian Barry,' w Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 6 (2011).


Piątek, Beata; ‘Eschewing Factuality: Téa Obreht's The Tiger's Wife,' w Confronting the Burden of History: Literary Representations of the Past, red. Izabela Curyłło-Klag, Bożena Kucała, Universitas, Kraków, 2012.


Piątek, Beata; History, Memory, Trauma in Contemporary British and Irish Fiction.  Kraków, Jagiellonian University Press, 2014.


Piątek Beata; ‘From "the age of mud" to the Age of Smoke; WWI in the Novels of Graham Swift' w Conflicting Discourses, Competing Memories: Commemorating First World War, red. Anna Branach-Kallas, Natalia Sabiniarz, Nelly Strehlau, Toruń,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2015.


Piątek Beata; „Cień Wielkiej Wojny w anty-Downton Abbey. Za ścianą Sarah Waters,” w Powieść brytyjska w XXI wieku. Szkice, red. Ewa Kowal, Bożena Kucała, Robert Kusek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2018.


Piątek Beata; ‘ „Byliśmy młode chłopaki, razem w tej kupie gnoju” – odpolitycznienie pamięci narodowej i rewizjonizm historyczny w pierwszowojennych powieściach Toma Phelana i Sebastiana Barry’ego,’ w Teksty drugie, 4: 172, 2018.


Piątek Beata; ‘The ‘unspeakableness’ of Life in Northern Ireland: Anna Burns’s Milkman,’ w Litteraria Copernicana, 2020, Ellipsis no. 3 (35).


Beata Piątek; ‘Ireland’s “broken’ homes in the novels of Tana French,’ w Crossroads. A Journal of English Studies, 2022, 36 [7].