Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej

Członkowie Zakładu prowadzą studia nad literaturą i kulturą anglojęzyczną, zwłaszcza brytyjską i irlandzką, w XX i XXI wieku, także w ujęciu komparatystycznym. W 2016 r. Zakład zainicjował powstanie nowej serii wydawniczej Topografie (po)nowoczesności. Studia nad literaturą anglojęzyczną XX i XXI wieku / Topographies of (Post)modernity. Studies in 20th and 21st Century Literature in English. Dotychczas w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach serii ukazało się dziesięć pozycji (https://wuj.pl/serie-wydawnicze/topografie-po-nowoczesnosci). Członkowie Zakładu regularnie organizują w IFA konferencje i seminaria, m.in. “Politics and Poetics of Friendship” (2016), “Aftermath: The Fall and the Rise after the Event” (2018), “Repetition, Replication and Retelling in 21st-Century Fiction” (2018), “Ellipsis: Silence, Absence and Noncommunication in Contemporary Literature” (2019), “Academic Fiction” (2019), “House and Home in Literature and Culture” (2021), 30. konferencja PASE “Transitions” (2022).

 

Główne tematy badawcze:

twórczość Jamesa Joyce'a

twórczość Wyndhama Lewisa i Witkacego (badania komparatystyczne)

Wielka Wojna w literaturze i kulturze

kierunki rozwoju powieści brytyjskiej po r. 1945

twórczość współczesnych prozaików brytyjskich i irlandzkich (m.in. Peter Ackroyd, Martin Amis, John Banville, Pat Barker, Julian Barnes, Sebastian Barry, A.S. Byatt, Evelyn Conlon, Kazuo Ishiguro, Ian McEwan, Graham Swift, Colm Tóibín)

twórczość J.M. Coetzee'go

literatura eksperymentalna (m.in. B.S. Johnson)

literatura i film

teoria powieści

życiopisanie

literatura queer

nowe przyrodopisarstwo

liberatura i literatura nowych mediów

zagadnienia pamięci i tożsamości w literaturze

literackie przedstawienia traumy

powieść neowiktoriańska

literackie przedstawienia historii

migracja i postkolonializm we współczesnych literaturach anglojęzycznych

literatura i film wobec współczesnego globalnego kryzysu ekonomicznego

dom w literaturze i kulturze

literackie i kulturowe odpowiedzi na ruch #MeToo

 

 

Kierownik Zakładu

dr hab. Bożena Kucała, prof. UJ
e-mail: bozena.kucala@uj.edu.pl

 

Profesorowie uczelni


dr hab. Katarzyna Bazarnik, prof. UJ
e-mail:  k.bazarnik@uj.edu.pl

dr hab. Robert Kusek, prof. UJ
e-mail: robert.kusek@uj.edu.pl

dr hab. Beata Piątek, prof. UJ
e-mail: beata.piatek@uj.edu.pl
 

Adiunkci

dr Izabela Curyłlo-Klag
e-mail: izabela.curyllo-klag@uj.edu.pl
 

dr hab. Ewa Kowal
e-mail: ewa.kowal@uj.edu.pl


Asystenci

dr Katarzyna Biela
e-mail: k.biela@uj.edu.pl

 

Doktoranci

dr Kinga Jęczmińska
mgr Justyna Kiełkowicz
mgr Anna Klimek
mgr Krystian Piotrowski
mgr Corin Wardzich