Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Dr hab.Ewa Willim, prof. UJ

Dr hab.Ewa Willim, prof. UJ

 

Ewa Willim (https://orcid.org/0000-0002-2002-6166)

Absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej UJ oraz Department of Linguistics, University of Connecticut (Storrs, USA). Praca doktorska, obroniona na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukazała się drukiem pt. On Word Order: A Government-Binding Study of English and Polish w r. 1989. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na teorii składni w ujęciu generatywnym, interakcjach między składnią oraz semantyką i morfologią, językoznawstwie porównawczym polsko-angielskim a także na metodologii badań językoznawczych. Stopień doktora habilitowanego otrzymała w r. 2007 na podstawie rozprawy pt. Event, Individuation and Countability. A Study with Special Reference to English and Polish, opublikowanej nakładem Wydawnictwa UJ.


Jest autorką lub współautorką 4 książek, 50 artykułów naukowych oraz 8 skryptów akademickich i podręczników.


Wygłosiła referaty na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych (m. in. w Poznaniu, Pradze, Brnie, Szegedzie, Poczdamie, Lipsku, Getyndze, Stony Brooks, Budapeszcie), jak również wykłady gościnne (m. in. w Wiedniu, Bangor, Tilburgu, Jenie, Landau, Bloomington, Berlinie, Wrocławiu i Lublinie).


Należy do Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Polish Association for the Study of English PASE, oraz Societas Linguistica Europea. Jest także członkiem Komisji Teorii Języka przy Komitecie Językoznawstwa PAN. Od roku 2013 pełni funkcję redaktor  naczelnej czasopisma Studies in Polish Linguistics (lista B MNiSW; w bazie Scopus od r. 2018).


Wypromowała ponad 50 magistrów filologii angielskiej i 2 doktorów nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Jest promotorem w jednym otwartym przewodzie doktorskim.

 

Wybrane publikacje

Książki:

Event, Individuation and Countability. A Study with Special Reference to English and Polish. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2006.

A Contrastive Approach to Problems with English. Autorzy: E. Willim, E. Mańczak-Wohlfeld. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN. 1997.

On Word Order: a Government-Binding Study of English and Polish. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1989.

Artykuły:

Impersonal middles with a dative as syntactically derived experience events. [W] B. Rozwadowska, A. Bondaruk (red.), Beyond emotions in language. Psych verbs at the interfaces, 245-318. John Benjamins Publishing Company. 2020.

Case distribution and φ-agreement with Polish genitive of quantification in the feature sharing theory of Agree. Poznan Studies in Contemporary Linguistics 51(2), 315–357. 2015.

Concord in Polish coordinate NPs as Agree. [W] M. Ziková, M. Dočekal (red.), Slavic Languages in Formal Grammar, 233-253. Peter Lang. 2012.

On the feature valuation/interpretability biconditional in Minimalist Theory. The case of (un)interpretable gender. [W] E. Cyran, H. Kardela, B. Szymanek (red.), Sound structure and sense, 761-806. Wydawnictwo KUL. 2012.

O przyczynach zmian głównych kierunków badawczych w generatywnej teorii Noama Chomsky’ego (1957-2007) [W] P. Stalmaszczyk (red.), Współczesne językoznawstwo generatywne. Podstawy metodologiczne, 18-86. Wydawnictwo Primum Verbum. 2012.

O sporach wokół formy i funkcji we współczesnym językoznawstwie. Formalizm kontra funkcjonalizm? Linguistica Copernicana 1 (3), 81-127. 2010.

On the semantics and syntax of (prefixed) verbs of directed motion in Polish. [W] G. Zybatow, U. Junghanns, D. Lenertova, P. Biskup (red.), Studies in formal Slavic phonology, morphology, syntax, semantics and information structure, 301-315. Peter Lang. 2009.

O przypadku fraz z liczebnikiem typu pięć w podmiocie i mechanizmach akomodacji. Polonica 22/23, 233-254. 2003.

On NP-internal agreement. A study of some adjectival and nominal modifiers in Polish. [W] G. Zybatow, U. Junghanns, G. Mehlhorn, L. Szucsich (red.), Current issues in formal Slavic linguistics, 80-95. Peter Lang. 2001.

On the grammar of Polish nominals. [W] R. Martin, D. Michaels, J. Uriagereka (red.), Step by step, 319- 346. The MIT Press. 2000.

On the syntax of the genitive in nominals: the case of Polish. [W] I. Kenesei (red.), Crossing boundaries. Current issues in linguistic theory 182, 179-210. John Benjamins. 1999.