dr hab. Zygmunt Mazur

Studiował na UJ oraz w Alliance College, Cambridge Springs, Pensylwania, USA. Przez rok przebywał na stypendium na Uniwersytecie Harvarda. Pracę doktorską i rozprawę habilitacyjną obronił na Wydziale Filologicznym UJ. Zawodowo związany głównie z IFA UJ, ale pracował również Uniwersytecie w Bordeaux we Francji, oraz na dwóch amerykańskich uniwersytetach: Troy University w Alabamie oraz University of Northern Iowa. Wygłaszał wykłady gościnne na wielu uniwersytetach europejskich (m.in. w Exeter, Londynie, St. Andrews, Kolonii, Padwie, Rzymie, Salzburgu, Genewie, Zurychu, Lozannie) oraz kilku amerykańskich (ostatnio na Middle Tennessee State University oraz University of California at Santa Cruz).

Jego badania naukowe dotyczą głównie historii literatury amerykańskiej, zwłaszcza powieści amerykańskiej drugiej połowy XX wieku. Autor ponad trzydziestu publikacji naukowych, m.in. książki The Representation of History in Post-War American Fiction(Universitas, 2001), oraz redaktor lub współredaktor kilkunastu tomów zbiorowych. Jest redaktorem popularnej antologii literatury amerykańskiej The College Anthology of American Literature, oraz współredaktorem The College Anthology of English Literature.

Jest organizatorem odbywającej się co trzy lata w IFA Konferencji Kwietniowej -- międzynarodowej konferencji anglistów, oraz odbywającej się co dwa lata, organizowanej we współpracy z amerykańskimi uniwersytetami, konferencji The Legacy of the Holocaust. Jest członkiem PASE (polskiej asocjacji ESSE -- europejskiego stowarzyszenia anglistów) oraz członkiem Komisji Neofilologicznej PAU. W IFA wykłada historię USA oraz historię literatury amerykańskiej, oraz prowadzi seminaria magisterskie. Jest również profesorem nadzwyczajnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie oraz kierownikiem tamtejszej anglistyki.