Web Content Display Web Content Display

 

 

Web Content Display Web Content Display

Przeniesienie z innej uczelni

 Aby rozpocząć starania o przeniesienie należy zaliczyć rok (średnia oczekiwana  - 4,0) i posiadać zgodę na przeniesienie od władz swojej Uczelni ( opinia Dziekana Wydziału). Przeniesienie jest możliwe ze studiów  równorzędnych, tzn. z 3-letnich na 3-letnie, z 2-letnich na 2-letnie, z dziennych na dzienne, z zaocznych na zaoczne. Kontakt w sprawie przeniesienia (po spełnieniu w/w wymogów  w czerwcu lub wrześniu) z  Zastępcą Dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej UJ  p. prof. Andrzejem Pawelcem  podczas jego dyżurów .


Warunkiem przeniesienia jest  ustalenie i wyrównanie różnic programowych – jeśli są one zbyt duże, przeniesienie nie jest możliwe.


Informacje dotyczące dyżurów Dyrektora Instytutu dostępne są tutaj,  a programu studiów  tutaj

W razie pytań prosimy kontaktować się z Sekretariatem IFA ds. studenckich.

Web Content Display Web Content Display