Second-cycle (MA) programme of study

Second-cycle (MA) programme of study, full-time, English philology

 

 

Second-cycle (MA) programme of study, full-time, English philology with German 

 

Note: If you have any questions related to obligatory or elective courses ask the year or specialisation tutor.

 

Institute of English Studies, Jagiellonian University, offers an English language teacher training programme to all M.A. students who wish to obtain teacher qualifications at the 3rd and 4rd educational levels (lower- and upper-secondary schools).

For more information see the programme of the teacher training module or contact the teacher training specialization coordinator dr Marcin Kleban: marcin.kleban@uj.edu.pl

Archiwum

Studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne  do roku ak. 2018/19

 

  • Informacje na temat przekładu literackiego (2019/20)
  • Informacje dla słuchaczy pierwszego roku przekładu literackiego
  • Informacje dla słuchaczy drugiego roku przekładu literackiego
  • Sylabusy zajęć z przekładu literackiego

 

Uwaga: w programie wszystkich specjalizacji i specjalności należy dodatkowo uwzglednić Szkolenie BHP, I semestr, ćwiczenia 4 godz. zal punkty ECTS 0