Praktyki pedagogiczne

Opiekunowie praktyk

  • mgr Ewa Kowalska-Stasiak -filologia angielska z j. niemieckim (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
  • dr Ewa Bandura - filologia angielska (studia I stopnia stacjonarne - moduł pedagogiczny)
  • dr MagdalenaTrepczyńska - filologia angielska (studia II stopnia stacjonarne - specjalizacja językoznawstwo stosowane i moduł pedagogiczny)
  • dr hab. Monika Kusiak-Pisowacka - filologia angielska (studia II stopnia niestacjonarne - specjalizacja językoznawstwo stosowane)

Oświadczenie dla mentora

Stąd można ściągnąć  oświadczenie ZUS (obowiązujące od 1.02.2015) dla mentora Państwa praktyk pedagogicznych.