Pracownia praktycznej nauki języka angielskiego

Kierownik Pracowni PNJA: dr Justyna Leśniewska

Zastępca Kierownika Pracowni PNJA: dr Magdalena Bleinert-Coyle