Mr Piotr Pieńkowski

Upon graduating from the Institute of English Studies in 1982 he joined the faculty and has remained its member ever since,  holding the position of a senior lecturer. His main research and professional interests are theory and practice of translation and interpreting, American literature, history of ideas and electronic media.

In 1982-1990 he was one of the editors of the clandestine, anti-Communist socio-political journal "Arka" published in Kraków. In 1989 he received a POLCUL Foundation Award in the field of independent journalism.

In 1997 he was nominated the Director of the Polish Academic Information Center (PAIC) in Buffalo, NY, where he spent a year managing the Center.

He received numerous scholarships and fellowships to research and teach at US universities (NCSU, UNC-CH, SUNY at Buffalo and Albany) and at British universities (Oxford, Canterbury, St.Andrews).

He was the founder and the director of studies (in 2006-2011) of the Department of Applied Linguistics at the Tischner European University in Kraków.

He is also a translator and an interpreter.


Selected publications

 • "The Idea of the Mental Garden in William Wordsworth's Poetry", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego, Prace Historycznoliterackie, z.64, Krakow 1986;
 • "Wallenberg - niedokończona historia", ARKA 20, Krak\w 1987;
 • "Koniec pewnej ulicy", ARKA 17, Kraków 1987;
 • "Brodskiego kodeksy swiadomosci", ARKA 18, Kraków 1987
 • "Poeta i zdrajca - Ezra Pound", ARKA 24, Kraków 1988;
 • "Co każdy Amerykanin wiedzieć powinien", ARKA 25, Kraków 1989;
 • "Oj dana, dana, nie ma Szatana - Salman Rushdie", ARKA 26, Kraków 1989;
 • "Wnioski po namyśle - neokonserwatyzm amerykański", ARKA 27, Kraków 1989;

Selected translations

 • Maria Dzielska, Apollonius of Tyana in Legend and History, L'"Erma" di Bredtschneider", Roma 1986;
 • G.Orwell, "Polityka a literatura: spojrzenie na Podróże Gulliwera", ZNAK 357-358, Kraków 1984, ARKA 8, Kraków 1984;
 • G.Orwell, "Arthur Koestler" - ARKA 8, Kraków 1984;
 • G.Orwell, "Refleksje o Ghandim" - ARKA 8, Kraków 1984;
 • M.Novak, "Dlaczego w krajach Ameryki łacińskiej panuje ubóstwo?" - LIBERTAS 7, Paryż 1986;
 • Ted Hughes, "Jastrząb odpoczywając" - ARKA 23, Kraków 1988;
 • N.Podhoretz, "Kultura antagonistyczna i nowa klasa" - ARKA 21, Kraków 1988;
 • J.Felstiner, "Żydowskie piętno" - ARKA 26, Kraków 1989;
 • Neokonserwatyści amerykańscy o Centesimus Annus, ZNAK 437, Kraków 1991;
 • G.Himmelfarb, "O bahaterach, łotrach i służących" - ARKA 41, Kraków 1992;
 • L. Grobel, Rozmowy z Marlonem Brando, Graffiti Ltd, Krakow 1992 oraz Axis Mundi, Warszawa 2008;
 • F.Capra, Należeć do wszechświata, ZNAK, Kraków, 1995;
 • E.T.Wood, S.M.Jankowski, Karski - opowieść o emisjariuszu, Suszczyński & Baran, Kraków 1996 (wspólnie z J.Piekłą);
 • J.Hirshfield, "Wspomnienie", Tygodnik Powszechny Nr 36, 5.09.2004
 • W.G.Gerdts, "Słoneczna kraina", w: Mistrzowie światła. Impresjonizm kalifornijski 1890-1930, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2003, str. 33-70;
 • K.Kaczmarczyk, The Barbican. A Guide, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2006
 • M.Bond, Paddington ma rację, Znak, Kraków 2011;
 • M.Bond, Paddington zdaje egzamin, Znak, Kraków 2011.