Aneks do umowy

Studenci studiów niestacjonarnych I i II stopnia, którzy rozpoczęli studia w roku ak. 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/12
oraz studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia, którzy rozpoczęli studia w roku ak. 2011/12
proszeni są o zgłoszenie się do Sekretariatu IFA do dn. 16.11.br.(piątek) w celu podpisania aneksu do umowy o warunkach odpłatności za studia wyższe.
 

Published Date: 13.11.2012
Published by: Piotr Pieńkowski