Rejestracja na zajęcia obligatoryjne w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 16 października br. o godz. 8.00  rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne z  semestru zimowego i  całoroczne w roku akademickim 2012/13 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych).

Instrukcja rejestracji na zajęcia w systemie USOS sporządzona przez studentów IFA jest dostępna tutaj.

Rejestracja zakończy się w dniu  31 października  br. o godz. 22.00

Rejestracja jest dostępna dla studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2012/13.


W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA.

 

Published Date: 11.10.2012
Published by: Piotr Pieńkowski