Szkolenia BHP dla studentów


Studentów I roku studiów licencjackich i magisterskich w IFA oraz studentów I roku studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym afiliowanych w Instytucie Filologii Angielskiej UJ proszę o zapoznanie się z zarządzeniami JM Rektora UJ w sprawie obowiązkowego szkolenia i uzyskania zaliczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odbycie szkoleń BHP i przystąpienie do uzyskania zaliczeń w wyznaczonych terminach.

Szczegółowe informacje o terminach szkolenia i sposobie rejestracji dla studentów Wydziału Filologicznego UJ znajdują się  w zakładce Studenci  na stronie www UJ oraz w załączonych zarządzeniach:

Published Date: 30.09.2012
Published by: Piotr Pieńkowski