Rejestracja na zajęcia opcyjne w IFA – semestr zimowy 2012/2013

W dniu 1 października br. o godz. 6.00  rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej rejestracja na zajęcia opcyjne semestru zimowego  r. ak. 2012/2013 dla studentów studiówI i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych).


Rejestracja zakończy się w dniu  15 października  br. o godz. 22.00


Rejestracja jest dostępna dla studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2012/13.
W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA.

Published Date: 26.09.2012
Published by: Piotr Pieńkowski