Web Content Display Web Content Display

Rejestracja na seminaria w r. ak. 2020/21

Rejestracja na seminarium magisterskie w roku akademickim 2020/21 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych dla:

  • filologia angielska
  • filologia angielska z językiem niemieckim
  • przekład literacki – język angielski
  • European Joint Master’s Programme in English and American Studies

Dnia 25 września br. o godz. 8.30 rozpoczyna się obowiązkowa REJESTRACJA na jedno wybrane SEMINARIUM MAGISTERSKIE dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych.

Rejestracja zakończy się 30 września br. o godz. 23.59.

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranego przedmiotu pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z przedmiotu po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia, który należy złożyć w Sekretariacie najpóźniej 14 października br.

W przypadku problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA – I p. pokój 127.

 

Published Date: 21.09.2020
Published by: Piotr Pieńkowski