Web Content Display Web Content Display

Rejestracja na zajęcia obligatoryjne w r. ak. 2020/21


W dniu 30 września br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne z semestru zimowego i całoroczne w roku akademickim 2020/21 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska, II stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim, II stopnia przekład literacki oraz European Joint Master’s Programme in English and American Studies.

Rejestracja zakończy się w dniu 6 października br. o godz. 23.59.

Podczas rejestracji konieczne jest PODPIĘCIE przez studenta wybranych przedmiotów pod PROGRAM I ETAP studiów w systemie USOSweb - brak podpięcia powoduje usunięcie studenta z przedmiotu przez system USOS podczas najbliższej migracji danych.

Proszę o przemyślaną rejestrację - wyrejestrowanie z przedmiotu po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia, który należy złożyć w Sekretariacie najpóźniej 10 października br. Proszę pamiętać o zarejestrowaniu się na wszystkie części PNJA oraz egzamin.

Jeśli przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń (np. literatura, gramatyka opisowa) należy zarejestrować się na obie formy zajęć.


Każdy student ma obowiązek ZŁOŻYĆ W USOSwebie do dnia 27 października br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty całoroczne oraz z semestru zimowego.UWAGA! Nie dopisujemy przedmiotów z semestru letniego - będą one objęte odrębną deklaracją przedmiotową.Niezłożenie deklaracji elektronicznej w USOSweb, w terminie przewidzianym w Regulaminie studiów będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

Published Date: 21.09.2020
Published by: Piotr Pieńkowski