Harmonogram sesji letniej dla studiów niestacjonarnych w IFA

Harmonogram sesji letniej dla studiów niestacjonarnych w IFA znajduje się tu:

https://ujchmura-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/beata_piatek_uj_edu_pl/Ef153J_L7CVCr42-qkn7iO0BQeB2gGoKMzpsW9-bT2G1rw?e=lda6wb

Przypominamy, że egzaminy w sesji letniej są dobrowolne i Studenci, którzy chcą do nich przystąpić muszą to zadeklarować najpóźniej na 7 dni przed egzaminem. Egzaminatorzy lub koordynatorzy egzaminów prześlą Państwu takie deklaracje w MSForms lub podobnej formie.

Published Date: 20.05.2020
Published by: Piotr Pieńkowski