Wykład z Ochrony Własności Intelektualnej

Wykład z Ochrony Własności Intelektualnej dla studentów III roku studiów I stopnia oraz II roku studiów II stopnia odbędzie się do wyboru w następujących terminach:

I Grupa (Aula Duża Audytorium Maximum przy ul. Krupniczej 33)
7 marca (sobota) 2020, w godz. 9.00 – 14.00 (9.00-11:15, 11.30-13:45)
Zajęcia te przeznaczone są głównie dla studentów studiów niestacjonarnych ale inne osoby również mogą się rejestrować na ten termin.

II Grupa (Sala Wystawowa AM)
1 spotkanie: 6 kwietnia (poniedziałek) 15.00-17.15
2 spotkanie: 7 kwietnia (wtorek) 17.30-19:45

III Grupa (Sala Wystawowa AM)
1 spotkanie: 20 kwietnia (poniedziałek) 17.30-19.45
2 spotkanie: 21 kwietnia (wtorek) 17.30-19.45
IV Grupa (Sala Wystawowa AM)
1 spotkanie: 28 kwietnia (wtorek) 8.30-10.45
2 spotkanie: 29 kwietnia (środa) 8.30-10.45
V Grupa (Sala Wystawowa AM)
1 spotkanie: 1 czerwca (poniedziałek) 15.15-17.30
2 spotkanie: 2 czerwca (wtorek) 15.15-17.30

Forma zaliczenia 1 punkt ECTS
Rejestracja ma przedmiot OWI:
Kod przedmiotu: WF-OWI-19/20L, WF-OWI-N-19/20L
W terminie od 17 lutego br. od godz. 9.00.
Każdy student rejestruje się tylko raz.
W przypadku kursów składających się z dwóch spotkań wymagana jest obecność podczas obydwu zajęć (I i II część).

Published Date: 31.01.2020
Published by: Piotr Pieńkowski