Rejestrcja na zajęcia - semestr letni 2019/20

W dniu  17 lutego  br. o godz. 08.30  rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej  I  TURA  obowiązkowej  rejestracji na  zajęcia obligatoryjne i opcyjne semestru letniego r. ak. 2019/2020 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska, II stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim, II stopnia przekład literacki, European Joint Master’s Programme in English and American Studies oraz na zajęcia opcyjne dla studentów I stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim.


Tura  zakończy się w dniu  19 lutego br. o godz. 23.59.


II  TURA rejestracji rozpocznie się w dniu  21 lutego br. o godz. 8.30  i zakończy się
 23 lutego br. o godz. 23.59.


Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji na przedmioty obligatoryjne oraz opcyjne. Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl.


Przypominam, że  konieczne jest podpięcie  wybranych przedmiotów pod  PROGRAM  i  ETAP  studiów w systemie USOSweb. Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z OPCJI  po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO  na wniosek studenta z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie do 7 marca br. Niedopełnienie wyrejestrowania się pociąga za sobą konsekwencje finansowe – zajęcia, z których student się nie wypisał a ich nie zaliczył, student powtarza w następnym semestrze/roku odpłatnie.

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.
Każdy student ma obowiązek  złożyć w systemie USOSweb do dnia 12 marca br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ  obejmującą przedmioty z semestru letniego.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA -
tel. 12 663 43 72, e-mail: barbara.cukier@uj.edu.pl

 

Published Date: 30.01.2020
Published by: Piotr Pieńkowski