Rejestracja na seminaria w r. ak. 2019/20 w Instytucie Filologii Angielskiej

Rejestracja na seminarium magisterskie w roku akademickim 2019/20 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych dla:
- filologia angielska
- filologia angielska z językiem niemieckim
- przekład literacki – język angielski
- European Joint Master’s Programme in English and American Studies


Dnia 24 września br. o godz. 9.30 rozpoczyna się obowiązkowa REJESTRACJA na jedno wybrane SEMINARIUM MAGISTERSKIE dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych.
Rejestracja zakończy się 30 września br. o godz. 23.59.


Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranego przedmiotu pod program i etap studiów w systemie USOSweb.


Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z przedmiotu po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia, który należy złożyć w Sekretariacie najpóźniej 10 października br.
W przypadku problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA – I p. pokój 127.

Published Date: 19.09.2019
Published by: Piotr Pieńkowski