Harmonogramy zajęć dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w sem. zimowym 2019/20

Harmonogram zajęć dla studentów licencjackich studiów stacjonarnych na filologii angielskiej  w semestrze zimowym 2019/20 znajduje się tutaj.

Harmonogram zajęć dla studentów licencjackich studiów stacjonarnych na filologii angielskiej z językiem niemieckim  w semestrze zimowym 2019/20 znajduje się tutaj.

Harmonogram zajęć dla studentów magisterskich studiów stacjonarnych na filologii angielskiej  w semestrze zimowym 2019/20 znajduje się tutaj.

Harmonogram zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych  na filologii angielskiej  w semestrze zimowym 2019/20 znajduje się tutaj.