Rejestracja na zajęcia obligatoryjne - semestr letni 2018/2019, FAN – studia stacjonarne.

W dniu  14.02.2019 o godz. 8.30 rozpocznie się  w Instytucie Filologii Angielskiej I tura   obowiązkowej  rejestracji na  zajęcia obligatoryjne  na semestr letni dla I, II, III roku w roku akad. 2018/2019 - dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z językiem niemieckim, która jest dedykowana  dla  poszczególnych lat.

RejestracjaA zakończy się w dniu  20.02. 2019 br. o godz. 22.00.

 

Każdy student rejestruje się na zajęcia  zgodne z planem studiów, do swojej grupy.
W celu zarejestrowania się na przedmioty powtarzane lub przedmioty realizowane awansem proszę złożyć w sekretariacie u P. Bogumiły Galos wykaz tych przedmiotów na piśmie (z podaniem kodu przedmiotu, nazwy przedmiotu i nr grupy).


Przypominam Państwu , że  konieczne jest podpięcie  wybranych przedmiotów  pod  PROGRAM  i  ETAP  studiów w systemie USOSweb. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu pod program i etap, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.


Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty. Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu pomyłkowo wybranego   pociąga za sobą konsekwencje finansowe – zajęcia, z których student się nie wypisał i  ich nie zaliczy,  powtarza je w następnym roku akademickim odpłatnie.


Każdy student ma obowiązek  WYDRUKOWAĆ z  USOSweba  i  dostarczyć  do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 12.03.2019  DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ  obejmującą przedmioty z semestu letniego.
Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.

 

Published Date: 28.01.2019
Published by: Piotr Pieńkowski