Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne - semestr letni 2018/19

W dniu  14 lutego  br. o godz. 08.00  rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej  I  TURA  obowiązkowej  rejestracji na  zajęcia obligatoryjne i opcyjne semestru letniego r. ak. 2018/2019 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska, II stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim i II stopnia przekład literacki oraz na zajęcia opcyjne dla studentów I stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim.


Tura  zakończy się w dniu  20 lutego br. o godz. 23.59.


II  TURA rejestracji rozpocznie się w dniu  22 lutego br. o godz. 8.00  i zakończy się  24 lutego br. o godz. 23.59  –  będzie to rejestracja z rozszerzonymi dedykacjami -  w miarę wolnych miejsc (bez możliwości wyrejestrowywania się z opcji !). Przypominam Państwu, że  konieczne jest podpięcie  wybranych przedmiotów pod  PROGRAM  i  ETAP  studiów w systemie USOSweb.


Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z OPCJI  po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO  na wniosek studenta z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie do 7 marca br. Niedopełnienie wyrejestrowania się pociąga za sobą konsekwencje finansowe – zajęcia, z których student się nie wypisał a ich nie zaliczył, student powtarza w następnym semestrze/roku odpłatnie.

Każdy student ma obowiązek  WYDRUKOWAĆ z  USOSweba  i  dostarczyć  do Sekretariatu (I p. pokój 127) do dnia 12 marca br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ  obejmującą przedmioty z semestru letniego.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA -
tel. 12 663 43 72, e-mail: barbara.cukier@uj.edu.pl

 

Published Date: 28.01.2019
Published by: Piotr Pieńkowski