Rejestracja na zajęcia obligatoryjne - SL FAN

Rejestracja na ZAJĘCIA   OBLIGATORYJNE    –  na semestr zimowy, oraz na przedmioty całoroczne 2018/2019 w Instytucie Filologii Angielskiej, filologia angielska z językiem niemieckim   I stopień– studia stacjonarne.

 Zarejestrować się na przedmioty mogą tylko osoby wpisane na rok ak. 2018/2019
W dniu  27.09 o godz. 8.00 rozpocznie się  w Instytucie Filologii Angielskiej I tura   obowiązkowej  rejestracji na  zajęcia obligatoryjne   na semestr zimowy i na przedmioty całoroczne  dla I, II, III roku w roku akad. 2018/2019 - dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z językiem niemieckim, która jest dedykowana  dla  poszczególnych lat.


REJESTRACJA zakończy się w dniu  07.10. 2018 br. o godz. 23.59.

Każdy student rejestruje się na zajęcia  zgodne z planem studiów (dostępne na stronie IFA), do swojej grupy.

W celu zarejestrowania się na przedmioty powtarzane lub przedmioty realizowane awansem proszę złożyć w sekretariacie u P. Elżbiety Maluty wykaz tych przedmiotów na piśmie (z podaniem kodu przedmiotu, nazwy przedmiotu i nr grupy).

Przypominam Państwu , że  konieczne jest podpięcie  wybranych przedmiotów  pod  PROGRAM  i  ETAP  studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu pod program i etap, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych. Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty. Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu pomyłkowo wybranego   pociąga za sobą konsekwencje finansowe – zajęcia, z których student się nie wypisał i  ich nie zaliczy,  powtarza je w następnym roku akademickim odpłatnie.

Każdy student ma obowiązek  WYDRUKOWAĆ z  USOSweba  i  dostarczyć  do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 27.10.2018 DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ  obejmującą przedmioty z semestu zimowego i przedmioty całoroczne. Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.

Published Date: 24.09.2018
Published by: Piotr Pieńkowski