Rejestracja na seminaria

Rejestracja na seminarium magisterskie w roku akademickim 2018/19 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych dla specjalności:
  • filologia angielska
  • filologia angielska z językiem niemieckim
  • przekład literacki – język angielski

Dnia 24 września br. o godz. 9.30 rozpoczyna się obowiązkowa REJESTRACJA na jedno wybrane SEMINARIUM MAGISTERSKIE dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych.
Rejestracja zakończy się 30 września br. o godz. 23.59.

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranego przedmiotu pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z przedmiotu po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia, który należy złożyć w Sekretariacie najpóźniej 10 października br.
W przypadku problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA – I p. pokój 127.

Published Date: 18.09.2018
Published by: Piotr Pieńkowski